Bestemmingsplan, inzien

Infobalie | Digitaal loket | Bestemmingsplan, inzien

Wat het is

De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Dan kunt u de bestemmingsplannen bekijken bij de gemeente.

Goed om te weten

Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

Hoe het werkt

De meeste bestemmingsplannen kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. In het gemeentehuis staat een computer waar u bestemmingsplannen kunt inzien. Plannen die niet digitaal te raadplegen zijn kunt u ook op het gemeentehuis bekijken.

Nog vragen?

Heeft u na het raadplegen van ruimtelijkeplannen.nl nog een vraag? Dan kunt deze online aan ons stellen via het formulier 'Bouwplan en bestemmingsplan informatie'.  Hiervoor is het nodig om met uw DigiD in te loggen.

Aanvullende info

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meerdere verbeeldingen of plankaarten
  • regels over de bebouwing en het gebruik
  • een toelichting

Ook de provincie en het rijk kunnen bestemmingsplannen opstellen. Deze worden dan inpassingsplannen genoemd. Deze plannen kunt u ook bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.

Naar boven