Kamperen buiten kampeerterreinen, ontheffing

Infobalie | Digitaal loket | Kamperen buiten kampeerterreinen, ontheffing

Wat het is

Het is niet toegestaan op een in het bestemmingsplan niet als camping bestemd terrein een camping op te richten. U kunt bij uw gemeente een aanvraag tot bestemmingsplanwijziging indienen. Het is ook niet toegestaan buiten een erkende kampeerinrichting te kamperen. Voor bijzondere situaties kunt u bij de gemeente wel een tijdelijke ontheffing op dit verbod aanvragen.

Goed om te weten

Er bestaan meerdere soorten kampeermogelijkheden

 1. Kamperen op een camping. Voor het houden van een camping is het noodzakelijk dat het terrein waarop gekampeerd wordt in het bestemmingsplan zodanig is bestemd. Daarnaast stelt de gemeente via een gebruikersvergunning eisen aan brandveiligheid.
 2. Minicamping tot maximaal 30 kampeerplaatsen. Hiervoor moet een ontheffing op grond van het bestemmingsplan aangevraagd worden.
 3. Groepskamperen bij een evenement. Hiervoor moet een ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden aangevraagd.
 4. Kampeerauto's. Speciale camperstandplaatsen kunnen worden aangewezen op grond van de APV.
 5. Kamperen op een natuurkampeerterrein. Hiervoor is een partiële bestemmingsplanprocedure noodzakelijk.

Hoe het werkt

Voor het kamperen bij een evenement vraagt u minimaal twaalf weken vóór het tijdstip waarop u de ontheffing nodig heeft, aan. Gebruikt u hiervoor het formulier 'Ontheffing groepskamperen'.

Wat u nodig hebt

Gegevens over

 1. Reden
 2. Datum
 3. Tijdstip
 4. Plaats
 5. Naam van verantwoordelijke (instantie)
 6. Bedrijfsplan (minicamping)
 7. Inrichtingsplan (minicamping en groepskamperen)

 

Hoe lang het duurt

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Naar boven