Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer (IOAW)

Infobalie | Digitaal loket | Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer (IOAW)
U vindt hier informatie over: "Wat het is"

Wat het is

U kunt een uitkering van de gemeente krijgen als u na uw 50ste verjaardag werkloos bent geworden. Dit heet een IOAW-uitkering. Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven. U krijgt de uitkering nadat uw WW-uitkering gestopt is.

 

U vindt hier informatie over: "Goed om te weten"

Goed om te weten

U kunt een IOAW-uitkering krijgen als u voldoet aan enkele voorwaarden:

 • U bent op of na uw 50ste werkloos geworden en u kreeg langer dan 3 maanden WW-uitkering.
 • U kunt geen WW-uitkering meer krijgen.
 • U kreeg op of na uw 50ste een WGA-uitkering (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten), maar deze uitkering is gestopt omdat bij uw herkeuring blijkt dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
 • U hebt onvoldoende inkomen om van te leven.

Bent u tussen 1 oktober 2006 en 1 juli 2011 werkloos geworden en was u op dat moment 60 jaar of ouder? Dan kunt u geen IOAW-uitkering aanvragen. U kunt misschien wel een IOW-uitkering krijgen.

Arbeidsplicht

Krijgt u een IOAW-uitkering? Dan geldt voor u - en uw eventuele partner - de arbeidsplicht. De arbeidsplicht houdt het volgende in:

 • U zoekt werk en neemt een aanbod voor werk aan.
 • U gebruikt een voorziening van de gemeente die u aan het werk kan krijgen of op een andere manier actief laat zijn.
 • U werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden voor werk.
U vindt hier informatie over: "Hoe het werkt"

Hoe het werkt

logo DigiDDe aanvraag voor een IOAW-uitkering dient u in, zodra uw inkomen daalt of wegvalt. Om u zo goed mogelijk te helpen, kunt u zich het beste eerst bij ons melden via het Contactformulier zorg, welzijn en werk. Hiervoor is het nodig om met uw DigiD in te loggen. Nadat u het formulier heeft ingevuld, neemt op korte termijn een sociaal consulent contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Als uit het intakegesprek naar voren komt dat werk (voorlopig) geen optie is, dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAW-uitkering. In dat geval krijgt u een aanvraagformulier mee met een overzicht van in te leveren bewijsstukken. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld of u recht heeft op de uitkering. Deze beoordeling wordt gemaakt aan de hand van de volgende afwegingen:

 • of u behoort tot de rechthebbenden
 • of u en uw eventuele partner beschikken over inkomensbronnen
 • of u terecht kunt bij de bedrijfsvereniging (UWV)
 • of er werk voor u en/of uw partner te vinden is
 • hoe hoog de financiële ondersteuning wordt. Bij de berekening spelen de noodzaak van uw kosten en uw eigen inkomen een rol

Wijzigingen in uw situatie

Ontvangt u op dit moment een uitkering en zijn er wijzigingen in uw persoonlijke of financiële situatie, dan vragen wij u dit aan ons door te geven. Dit kunt u doen via het 'Mutatieformulier uitkeringen'. Dit formulier kunt u printen, invullen en met bijlagen opsturen naar de gemeente (de juiste adressering vindt u op het formulier).

U vindt hier informatie over: "Wat u nodig hebt"

Wat u nodig hebt

Als u uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, neemt u dan onderstaande documenten mee.

 • identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner
 • bewijzen van uw inkomen (ook van uw eventuele partner)
 • bewijzen van uw beëindigde WW-uitkering
 • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

 

U vindt hier informatie over: "Hoe lang het duurt"

Hoe lang het duurt

 

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de uitkering krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Er zijn veel regelingen die het u financieel gemakkelijker kunnen maken. Op de website www.berekenuwrecht.nl kunt u laten berekenen voor welke regelingen u in aanmerking komt.

Naar boven