Jachtakte

U vindt hier informatie over: "Wat het is"

Wat het is

In Nederland mag u niet jagen op wild. Alleen onder bepaalde voorwaarden kunt u een jachtakte krijgen. Met deze akte (vergunning) kunt u jagen in aangewezen gebieden. U mag nooit jagen op beschermde diersoorten.

U vindt hier informatie over: "Goed om te weten"

Goed om te weten

U kunt een jachtakte krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent geslaagd voor een erkend jachtexamen.
 • U mag in Nederland jagen op een terrein van minimaal 40 hectare.
 • U hebt een aansprakelijkheidsverzekering.
 • U maakt geen misbruik van de bevoegdheid om te jagen.
 • U misbruikt de jachtakte niet om te jagen op beschermde inheemse diersoorten.
 • De rechter heeft u de bevoegdheid om te jagen niet ontzegd.
 • U bent de afgelopen 2 jaar niet veroordeeld voor een strafbaar feit in verband met de jacht.
U vindt hier informatie over: "Hoe het werkt"

Hoe het werkt

U vraagt een jachtakte aan bij de politie.

U vindt hier informatie over: "Wat u nodig hebt"

Wat u nodig hebt

 • uw geldig identiteitsbewijs
 • 2 recente pasfoto's
 • een jachtverzekeringsbewijs
 • een jachtdiploma
 • een huurcontract of eigendomsbewijs van de jachtgrond of een verklaring dat u gebruik mag maken van de grond

Voor specifieke informatie over benodigdheden, kunt u terecht op de website van de politie.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang het duurt"

Hoe lang het duurt

Na maximaal 8 weken krijgt u bericht of u de jachtakte krijgt.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Om te mogen jagen kunt u naast de jachtakte ook de volgende akten krijgen:

 • een valkeniersakte (voor het jagen met één of meer jachtvogels)
 • een kooikersakte (voor het jagen met een eendenkooi)
 • een logeerakte (uitsluitend mogelijk voor een jachtaktebezitter die in het buitenland woont en in Nederland wil jagen)

Deze akten kunt u aanvragen bij de politie.

Naar boven