Ligplaats (woon)boot of ander vaartuig, toestemming

Infobalie | Wat u wilt regelen | Ligplaats (woon)boot of ander vaartuig, toestemming
U vindt hier informatie over: "Wat het is"

Wat het is

U mag niet zomaar met uw woonboot een ligplaats innemen. De gemeente bepaalt de plekken in het openbare water waar dit mag.

Wilt u met een woonboot of ander vaartuig een ligplaats innemen? Dan vraagt u aan de gemeente of u een ligplaats mag gebruiken. Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe het werkt"

Hoe het werkt

U vraag aan de gemeente of u een ligplaats mag gebruiken. Geef hierbij de volgende informatie:

  • omschrijving van uw vaartuig
  • de plek waar u wilt liggen met uw woonboot of vaartuig
  • hoe lang u de ligplaats wilt gebruiken
U vindt hier informatie over: "Goed om te weten"

Goed om te weten

De gemeente bepaalt welke plekken in het openbare water ligplaatsen zijn. Zij bepaalt ook welk soort vaartuigen er mogen liggen en hoeveel plaatsen er zijn. Vaartuigen zijn onder andere: woonboten, steigers of pontons.

De gemeentelijke regels gelden niet als het openbaar water beheerd wordt door Rijk, provincie of waterschap. Weet u niet wie de beheerder is van het openbaar water? Vraag dit dan na bij de gemeente.

Naar boven