Toeristenbelasting

Infobalie | Wat u wilt regelen | Toeristenbelasting
U vindt hier informatie over: "Wat het is"

Wat het is

De gemeente heft toeristenbelasting omdat toeristen gebruik maken van voorzieningen in de gemeente. Ondernemers die slaapgelegenheid aanbieden aan toeristen betalen de toeristenbelasting.

Biedt u slaapgelegenheid aan in uw hotel, bed & breakfast, een recreatiewoning of op een camping? Dan krijgt u een aanslag toeristenbelasting. U kunt dit bedrag doorberekenen aan de toerist die bij u overnacht.

Wonen uw gasten in dezelfde gemeente als waar uw bedrijf zit? Dan hoeft u geen toeristenbelasting te betalen voor uw gasten.

U vindt hier informatie over: "Goed om te weten"

Goed om te weten

 • Biedt u toeristen de mogelijkheid tot verblijf, neem dan contact op met de gemeente.
 • De gemeente vraagt u altijd om het adres waar u de mogelijkheid tot overnachting aanbiedt en het aantal overnachtingen per jaar.
 • De gemeente berekent de hoogte van de aanslag aan de hand van de door u geleverde gegevens en de tarieven die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
 • Bent u het niet eens met de aanslag toeristenbelasting? U kunt dan schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente.
   

U vindt hier informatie over: "Hoe het werkt"

Hoe het werkt

De aanslag wordt jaarlijks verzonden aan verblijfbieders. 

U vindt hier informatie over: "Wat het kost"

Wat het kost

De tarieven vindt u in de 'Verordening toeristenbelasting' onder het tabblad 'Lokale regelgeving'.
 

U vindt hier informatie over: "Bezwaar maken"

Bezwaar maken

Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift richt u aan de Heffingsambtenaar. Het bezwaarschrift moet aan onderstaande eisen voldoen:

 • geschreven in de Nederlandse taal
 • voorzien van uw handtekening
 • voorzien van uw naam en adres
 • vermelding van de dagtekening van uw aanslagbiljet
 • vermelding van het aanslagnummer
 • de aanslagregel waartegen het bezwaarschrift gericht is
 • waarom u vindt dat u ten onrechte bent aangeslagen
 • een omschrijving van de aanslag waartegen het bezwaar wordt gemaakt

(U kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag bezwaar maken.)

Wijst de gemeente uw bezwaar af, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze uitspraak beroep aantekenen bij de rechtbank door middel van het indienen van een beroepschrift. Wanneer u tegen de uitspraak op het bezwaarschrift in beroep wilt gaan, worden aan het beroepschrift dezelfde eisen gesteld als aan het bezwaarschrift. Let u er wel op dat u in uw beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Naar boven