Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer (IOAW)

Infobalie | Wat u wilt regelen | Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer (IOAW)
U vindt hier informatie over: "Wat het is"

Wat het is

U kunt een uitkering van de gemeente krijgen als u vóór 1 januari 1965 geboren bent en na uw 50ste verjaardag werkloos bent geworden. Dit heet een IOAW-uitkering. Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven. U krijgt de uitkering nadat uw WW-uitkering gestopt is.

U vindt hier informatie over: "Hoe het werkt"

Hoe het werkt

logo DigiDDe aanvraag voor een IOAW-uitkering dient u in, zodra uw inkomen daalt of wegvalt. U meldt zich bij één van de sociale teams van de gemeente. Dit kan door het Contactformulier zorg, welzijn en werk in te vullen of door binnen te lopen op één van de locaties van de sociale teams. Voor het invullen van het digitale formulier is het nodig om met uw DigiD in te loggen. Nadat u het formulier heeft ingevuld, neemt op korte termijn een sociaal consulent contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek.

U kunt ook direct binnenlopen bij een van de sociale teams.

Als uit het intakegesprek naar voren komt dat werk (voorlopig) geen optie is, dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAW-uitkering. In dat geval krijgt u een aanvraagformulier mee met een overzicht van in te leveren bewijsstukken. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld of u recht heeft op de uitkering. Deze beoordeling wordt gemaakt aan de hand van de volgende afwegingen:

 • of u behoort tot de rechthebbenden
 • of u en uw eventuele partner beschikken over inkomensbronnen
 • of u terecht kunt bij de bedrijfsvereniging (UWV)
 • of er werk voor u en/of uw partner te vinden is
 • hoe hoog de financiële ondersteuning wordt. Bij de berekening spelen de noodzaak van uw kosten en uw eigen inkomen een rol

Wijzigingen in uw situatie

Ontvangt u op dit moment een uitkering en zijn er wijzigingen in uw persoonlijke woon-, leef- of financiële situatie, dan moet u dit aan ons doorgeven. Hoe dit werkt leest u bij het product 'Bijstand, wijziging doorgeven'. Geef veranderingen altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert en de uitkering wordt stopgezet en teruggevorderd. U kunt ook een boete krijgen.

U vindt hier informatie over: "Wat u nodig hebt"

Wat u nodig hebt

Als u uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, neemt u dan onderstaande documenten mee.

 • identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner
 • bewijzen van uw inkomen (ook van uw eventuele partner)
 • bewijzen van uw beëindigde WW-uitkering
 • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

 

U vindt hier informatie over: "Hoe lang het duurt"

Hoe lang het duurt

 

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de uitkering krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Goed om te weten"

Goed om te weten

U kunt een IOAW-uitkering krijgen als u voldoet aan enkele voorwaarden:

 • U bent vóór 1 januari 1965 geboren en op of na uw 50ste werkloos geworden en u kreeg langer dan 3 maanden WW-uitkering.
 • U kunt geen WW-uitkering meer krijgen.
 • U bent vóór 1 januari 1965 geboren en kreeg op of na uw 50ste een WGA-uitkering (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten), maar deze uitkering is gestopt omdat bij uw herkeuring blijkt dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
 • U hebt onvoldoende inkomen om van te leven.

Bent u tussen 1 oktober 2006 en 1 juli 2011 werkloos geworden en was u op dat moment 60 jaar of ouder? Dan kunt u geen IOAW-uitkering aanvragen. U kunt misschien wel een IOW-uitkering krijgen.

Arbeidsplicht

Krijgt u een IOAW-uitkering? Dan geldt voor u - en uw eventuele partner - de arbeidsplicht. De arbeidsplicht houdt het volgende in:

 • U zoekt werk en neemt een aanbod voor werk aan.
 • U gebruikt een voorziening van de gemeente die u aan het werk kan krijgen of op een andere manier actief laat zijn.
 • U werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden voor werk.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Er zijn veel regelingen die het u financieel gemakkelijker kunnen maken. Op de website www.berekenuwrecht.nl kunt u laten berekenen voor welke regelingen u in aanmerking komt.

Naar boven