We vernieuwen het asfalt en de stoepen van de Halseweg in Zelhem. Ook passen we de maximale snelheid op deze weg aan: van de rotonde tot aan de komborden mag u voortaan maximaal 60km/uur rijden. Vanaf de komborden is de maximale snelheid 30 km/uur. Om de snelheid omlaag te brengen nemen we verschillende snelheidsremmende maatregelen, zoals chicanes, een versmalling en een groenvak.

Wandelaars en fietsers

Het wandelpad krijgt een verharding van grof zand, waar u prima op kunt lopen en fietsen. Minder verharding zorgt ervoor dat het regenwater beter in de grond wordt opgenomen en voorkomt hittestress op zeer warme dagen. Het fietspad wordt veiliger. Het fietspad vanuit de richting Halle sluit voortaan aan op de Brinkweg en het kleine stukje fietspad aan de overkant komt te vervallen. Fietsers vanuit het centrum richting Halle moeten voortaan op de kruising het fietspad op rijden. Hierdoor worden zij beter gezien door automobilisten. Ook voorkomen we dat fietsers richting het centrum over het kleine stukje fietspad tegen het verkeer in rijden. In het voorjaar brengen we nog een rode laag op het fietspad aan.

Definitief ontwerp naar aanleiding van reacties

13 juli 2022 was er een drukbezochte inloopavond geweest over de Halseweg. Tijdens deze inloopavond zijn er vragen en opmerkingen gekomen over het nieuwe ontwerp. Deze reacties zijn verwerkt in de reactienota, deze is hieronder aan de pagina te vinden in de bijlagen. Ook het laatste ontwerp kunt u vinden onderaan de pagina.

Aanpassingen na inloopavond

Naar aanleiding van deze reacties is ervoor gekozen de drempel op de kruising Halseweg – Brinkweg te veranderen in een druppelvormig groenvak zodat rechtdoor rijdend verkeer een slinger moet maken en daardoor ook snelheid moet minderen. Het definitieve ontwerp vindt u ook onderaan deze pagina in de bijlagen.

Wat gaan we doen?

  • Vervangen van het asfalt. Het asfalt wordt vanaf de rotonde tot aan de Coop vervangen. De kruising met de Industrieweg is nu voor de helft van asfalt en klinkers, we zorgen ervoor dat de gehele kruising in klinkers wordt uitgevoerd zodat de zijweg beter opvalt als kruising.
  • Aanbrengen chicanes. Tegenover huisnummer 27 en 31 wordt een chicane toegepast om de snelheid uit het verkeer te halen. Rechtdoor rijdend verkeer moet hier een slinger maken waardoor de snelheid wordt verlaagd.
  • Aanbrengen druppelvormig groenvak. Op de kruising Brinkweg – Halseweg wordt een druppelvormig groenvak aangebracht waardoor verkeer een slinger moet maken en de snelheid wordt verlaagd.
  • Aanbrengen versmalling. Bij het zebrapad ter hoogte van de huisnummers 11 en 14 komt een versmalling, hierdoor moeten elkaar tegemoetkomende auto’s op elkaar wachten. Dit heeft een gunstig effect op de snelheid en de oversteekbaarheid van de weg
  • Vervangen van het wandelpad / asfaltpad. Het asfaltpad vanaf de Vincent van Goghstraat tot aan de Brinkweg wordt vervangen door het zogenaamde “Padvast”. Dit is een verharding van grof zand waar je prima op kunt lopen en fietsen. Minder (asfalt)verharding zorgt ervoor dat het regenwater beter in het gebied blijft waar het valt en voorkomt hittestress op zeer warme dagen.
  • Beter plaatsing fietsers. Het fietspad vanuit de richting Halle sluit aan op de Brinkweg en het kleine stukje fietspad tegenover huisnummer 25 komt te vervallen. Fietsers vanuit het centrum richting Halle moeten dan op de kruising het fietspad op rijden. Hierdoor worden de fietsers beter gezien door de automobilisten en voorkomen we dat fietsers richting het centrum over het kleine stukje fietspad tegen het verkeer in gaan rijden.
  • Verlagen van de snelheid. De Halseweg is nu nog 50 km/uur tot aan de Vincent van Goghstraat. We gaan de grens van 30 km/uur opschuiven tot de komborden. De Halseweg wordt dan 30 km/uur vanaf de komborden. Van de komborden tot aan de rotonde zal de Halseweg een maximum snelheid van 60 km/uur krijgen.

Planning

De aannemer Van Gelder zal 4 oktober starten met de werkzaamheden. Een week voor de aanvang van de werkzaamheden ontvangen de aanwonenden van de aannemer een exacte planning. De rode fietsstroken worden in het voorjaar van 2023 aangebracht.

Afsluiting Halseweg

Van 3 t/m 28 oktober is de Halseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit verkeer wordt omgeleid. Aanwonenden kunnen hun woning bereiken vanaf de kant van de Coop, mits het werk dit toelaat.