Werk, financiën, kinderen, familieperikelen... Veel ouders hebben wel eens moeite om alle ballen hoog te houden. Vroeger klopte je dan aan bij oma, of de buurvrouw hielp je uit de brand. Tegenwoordig zijn gezinnen steeds vaker op zichzelf aangewezen. En dat terwijl je elkaar met een klein beetje aandacht al enorm kunt helpen, ook in Bronckhorst!

Vrijwilligers bij het project InHuis Steungezinnen, dat uitgevoerd wordt door Yunio,helpen gezinnen die tijdelijk overbelast zijn. Als gemeente steunen wij dit project van harte. Met hulp van vrijwilligers krijgt een overbelast gezin de ruimte om orde op zaken te stellen. De ondersteuning door een steungezin is vrijwillige ondersteuning zonder dat er hulpverlening wordt ingezet. Een steungezin biedt opvang overdag in de eigen gezinssituatie, voor de duur van ongeveer een jaar. Geen bijzondere uitstapjes, maar gewoon een kopje thee na school of samen knutselen. De kinderen draaien een paar uur per week mee in het steungezin en kunnen zich zo positief blijven ontwikkelen. Uitgangspunt is maatwerk: wat heeft het gezin nodig en wat kan een steungezin bieden?

Hoe het werkt

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek met de coördinatoren van InHuis Steungezinnen waarin de werkwijze van InHuis, de motivatie, wensen en mogelijkheden besproken worden. Ook partners en inwonende kinderen worden betrokken bij dit proces. Daarna volgt een vrijwilliger een korte cursus van 3 uur voor nieuwe steungezinnen. Dit draagt bij aan een goede voorbereiding en verrijking van het vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger ontvangt professionele begeleiding van de coördinator die bovendien regelmatig interessante themabijeenkomsten organiseert. Tijdens de vrijblijvende terugkombijeenkomsten wisselen vrijwilligers ervaringen uit met de andere steungezinnen.

Zelf een gezin helpen?

Yunio is nog op zoek naar Steungezinnen in Bronckhorst. Wil jij helpen? Neem contact op met Sietske van Fulpen via inhuissteungezinnen@yunio.nl, tel. 06 82 65 61 13 of via yunio.nl/coaching/steungezin-worden(externe link).