In mei en juni maaien we de bermen, greppels en slootkanten. Dat doen we ecologisch, voor de biodiversiteit. Door ecologisch te maaien, krijgen planten en dieren meer kans en zien de bermen er anders uit. De begroeiing wordt op veel plekken hoger en ruiger. Je ziet dan langzamerhand meer verschillende kruiden, bloeiende planten en struikgewas in de berm verschijnen.

80% van het oppervlak van de bermen in Bronckhorst maaien we ecologisch. We ‘verschralen’ de berm eerst, zodat er minder voedingstoffen in de bodem komen en de balans zich herstelt. Dat doen we door te maaien en het maaisel af te voeren. Daardoor komen er meer bloeiende planten, zodat insecten en andere dieren voedsel en een schuilplaats vinden. Hoe we maaien hangt onder meer af van de grondsoort, de begroeiing en de breedte van de berm.

Maaien

Het maaien wordt gedaan door medewerkers van de gemeente en aannemer Tjoink. De gemeente is opgedeeld in drie gebieden. Elk gebied komt elk jaar aan de beurt, maar sommige kavels maaien we 1x per 3 jaar. Op deze manier kan het landschap zich ontwikkelen.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid staat bij ons voorop. De eerste meter naast de weg en de bermen bij kruisingen en T-splitsingen maaien we waar nodig tweemaal per jaar, zodat er voldoende zicht blijft. Maar als een berm, kruising of T-splitsing het toelaat dan laten we achter die eerste meter wel graag de planten groeien.

Zelf maaien? Liever niet

Het komt voor dat bewoners in het buitengebied de bermen deels zelf regelmatig maaien. Of zoals we dat in de Achterhoek graag zeggen: ‘kasse boel maken’. Dat levert weliswaar een mooi verzorgd beeld op, maar schijn bedriegt: Niet alleen kruiden en bloemen krijgen zo geen kans, maar ook bijen, vlinders en insecten, waaronder de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups (zoals de aasvlieg en de sluipwesp) krijgen het moeilijker. Vooral de bij is van levensbelang voor de bestuiving en bevruchting van (agrarische) gewassen. Zonder bij geen leven. Dus: Zelf maaien? Liever niet! Laat ons het werk doen en geniet van de natuurlijke rijkdom die vanzelf ontstaat.

Op Morgen, voor ons klimaat

Op Morgen is een platform waar we onze krachten bundelen voor een beter klimaat. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. Op Morgen is voor iedereen die groen, duurzaam en toekomstbestendig denkt en vooral ook doet!

Meer over Op Morgen