Wat is een commissievergadering?

Voordat een voorstel in de raad komt, is er al heel wat aan vooraf gegaan. Zo bereidt het college van b en w een groot aantal van de voorstellen eerst voor. Daarna kunnen ze aan de orde komen in de (openbare) commissievergaderingen. De leden bestaan uit raadsleden en commissieleden. De voorzitter van een commissie is een raadslid. Tijdens deze vergaderingen wisselen politieke partijen informatie uit en vormen zij zich een beeld van de voorstellen die op de agenda staan. Over het algemeen worden onderwerpen daarna in de eerstvolgende raadsvergadering voor besluitvorming aangeboden. De commissievergadering is voor iedereen te volgen vanaf de publieke tribune. Daarnaast kun je de vergadering ook live volgen via het raadsinformatiesysteem(externe link).

Inspreken

Het is mogelijk om tijdens de commissievergadering in te spreken. Dit kan bij onderwerpen die op de agenda staan en bij onderwerpen die niet op de agenda staan. Voor het inspreekrecht geldt een aantal spelregels. Je kunt je 48 uur voor de vergadering aan te melden, je krijgt 5 minuten spreektijd per persoon. Voor meer informatie of aanmelden voor het spreekrecht kun je contact opnemen met de griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of via e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Hoe werkt de raadsvergadering?

De gemeenteraad vergadert elke vierde donderdag van de maand in de raadzaal van het gemeentehuis. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. In de raadsvergadering bespreekt de raad onderwerpen die op de agenda staan en neemt zij besluiten. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn openbaar. De vergaderstukken staan in het raadsinformatiesysteem. Het is niet mogelijk om in te spreken tijdens een raadsvergadering. Dit is alleen mogelijk bij een commissievergadering. Hiervoor verwijzen wij je graag naar de pagina ‘Uw invloed’.

Raadinformatiesysteem

De raad maakt gebruikt van een eigen portaal (iBabs) met alle raadsinformatie. Hierin vindt u onder andere:

  • Vergaderstukken
  • Moties
  • Amendementen
  • Schriftelijke vragen
  • Actieve informatievoorziening

Ga hier naar het raadsinformatiesysteem(externe link)

Vergadering bijwonen

Wilt u aanwezig zijn bij een commissievergadering of raadsvergadering? Deze zijn openbaar te volgen vanaf de publieke tribune. U hoeft zich vooraf niet aan te melden om plaats te nemen op de tribune. De vergaderingen worden ook LIVE uitgezonden(externe link). Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering? Ga voor meer informatie naar de pagina 'Uw invloed'. 

Vergadering terugkijken

De commissievergaderingen en raadsvergaderingen zijn achteraf terug te kijken via het raadsinformatiesysteem(externe link).