Voor de afval- en grondstofinzameling zijn ondergrondse afvalcontainers belangrijke voorzieningen. Bronckhorsters scheiden hun afval heel goed en gebruiken hiervoor de ondergrondse afvalcontainers intensief. Dit zorgt regelmatig voor volle containers en (soms) bijplaatsingen. Daarom leegt Circulus de containers inmiddels vaker en zijn op enkele plekken (Drempt, Hummelo en Zelhem) de milieuparkjes uitgebreid met extra containers. Daarnaast besloten b en w vandaag op drie nieuwe locaties ondergrondse containers voor alleen restafval en/of PMD te plaatsen, zodat inwoners hun afval beter kwijt kunnen. Dit zijn:

  • Hengelo, Groene Kruisstraat, ter hoogte van huisnr. 8
  • Hengelo, Sarinkkamp, ter hoogte van huisnr. 87
  • Vorden, Brinkerhof, tegenover huisnr. 85

Steenderen

B en w besloten toch af te zien van de voorgenomen locatie aan De Eiken in Steenderen, vanwege de ligging aan de buitenrand van de wijk. De vuilnisauto moet diverse woonstraten doorrijden om de container te legen. Er zijn alternatieve locaties mogelijk. Die onderzoeken we op geschiktheid en komen op een later moment in procedure.

Het plan voor de nieuwe ondergrondse containers lag ter inzage t/m begin november 2022. Er zijn meerdere reacties binnengekomen. Naast voor Steenderen, ook voor Hengelo en Vorden. De reacties over de locaties in Hengelo en Vorden hebben niet geleid tot een wijziging van deze voorgenomen locaties. Onder meer vanwege kabels/leidingen in de grond, bomen op de alternatieve locaties etc.

Beroep aantekenen

Tengen het plaatsingsbesluit kan binnen zes weken na bekendmaking door belanghebbenden beroep bij de Raad van State worden aangetekend. Meer informatie over het instellen van beroep staat op www.raadvanstate.nl(externe link). Het definitieve besluit is in te zien op www.overheid.nl(externe link). Hier staat ook hoe je hierop kunt reageren. In de bijlagen staan de locaties en de info over de inspraak.