VNG Gelderland is één van de twaalf provinciale afdelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij bestaat dit jaar 100 jaar en viert dat door alle gemeenten in de provincie een boom te geven, waaronder natuurlijk Bronckhorst. 

VNG liet ons een keuze maken uit verschillende bomen. Onze keuze viel op de inheemse bijenboom (Tetradium daniellii). Deze boom is nog niet bekend in onze gemeente en aan de rand van wijk Het Soerlant in Zelhem vonden wij een geschikte plek om de boom te planten. Wethouder Wilko Pelgrom hielp met het planten van de boom.

De bijenboom bloeit in augustus met witte losse pluimen. Dat trekt insecten, waaronder bijen aan. Wethouder Pelgrom: “Het gaat nog steeds niet goed met de bijenpopulatie. We hebben juist bijen nodig voor de bestuiving van gewassen, struiken en bomen met vruchten. We zijn benieuwd hoe de bijenboom zich ontwikkelt. Hopelijk produceert de boom veel nectar voor de bijen.” Na de bloei ontstaan prachtige purperrode vruchten. In de herfst krijgen de bladeren mooie herfstkleuren.

Bij het geschenk van VNG hoort nog een boombankje, dat op een later moment geplaatst wordt.

Wethouder Pelgrom en medewerker gemeente planten een boom

Op Morgen, voor ons klimaat

Op Morgen is een platform waar we onze krachten bundelen voor een beter klimaat. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. Op Morgen is voor iedereen die groen, duurzaam en toekomstbestendig denkt en vooral ook doet!

Meer over Op Morgen