Krijg je hulp bij het huishouden of vervoer? Heb je een scootmobiel of een aanpassing in huis? Of maak je gebruik van jeugdhulp? Dan leren wij graag van jouw ervaringen. Wij onderzoeken continu hoe we onze dienstverlening en ondersteuning kunnen verbeteren. Dat doen we op basis van een vragenlijst. Wil je meewerken aan het onderzoek? Beantwoord dan de vragenlijst die je ontvangt. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek bekijken wij wat goed gaat en wat beter kan.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om jaarlijks een ervaringsonderzoek onder cliënten Wmo en Jeugd te houden. De resultaten geven inzicht in de toegankelijkheid, kwaliteit en effecten van de dienstverlening en de geboden ondersteuning. Zes weken nadat de zorg is toegekend, krijgen cliënten thuis een schriftelijke vragenlijst. Na zes maanden sturen we nogmaals een vragenlijst om te horen hoe de zorg is bevallen en of er nog aanpassingen nodig zijn. Geef in de vragenlijst bijvoorbeeld aan wat je vindt van de zorgkwaliteit, van de contacten met hulpverleners en van wachttijden. Wij pikken de signalen uit het onderzoek op om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wensen en behoeften.

Vragenlijst kwijt?

Wil je graag je ervaringen delen maar ben je de vragenlijst kwijt? Neem dan contact op met BMC die voor onze gemeente het onderzoek uitvoert via (070) 310 38 50. Wij waarderen je mening zeer.