Gemeente en COA willen 2e opvanglocatie realiseren in Bronckhorst aan Kerkhoflaan in Vorden voor 80 jonge vluchtelingen

Dit is een oud bericht.

Nederland kent een acute opvangproblematiek voor vluchtelingen. Dat levert schrijnende situaties op. Gemeenten worden daarom dringend verzocht om opvangmogelijkheden te zoeken. Onze gemeente wil haar steentje bijdragen in het bieden van een oplossing. Op 3 juli besloten b en w daarom ons terrein aan de Kerkhoflaan in Vorden (zie situatietekening) te verhuren aan het COA voor de bouw van een (tijdelijke) opvanglocatie. Het gaat om een opvang van max. 80 jongeren in de leeftijd 13 t/m 17 jaar voor een periode van 10 jaar. De locatie in Vorden is ons inziens geschikt omdat deze eigendom is van de gemeente, op korte termijn beschikbaar is en niet beoogd is voor een andere ontwikkeling. De locatie voldoet ook aan de criteria van het COA. Zo is het terrein groot genoeg om 80 jonge vluchtelingen te huisvesten en is de locatie nabij het centrum met voorzieningen (winkels, sport en openbaar vervoer). De verwachting is dat de opvanglocatie kan openen in de tweede helft van 2025. 

Het COA gaat de komende tijd een businesscase uitwerken en de gemeente gaat aan de slag met onder andere een omgevingsplan en vergunningstraject, waar we omwonenden graag nauw bij betrekken. Voor vluchtelingen is het belangrijk om een veilige plek in de Nederlandse samenleving te vinden. Ons land biedt hiervoor op veel plekken opvang, maar er zijn veel meer plekken nodig. De gemeente vindt het belangrijk om als Bronckhorster gemeenschap onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en ook voor langere tijd (10 jaar) opvang te bieden voor mensen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging. Op basis van goede afspraken met alle betrokken partijen. Samen met het COA bieden we sinds enkele jaren in de wintermaanden al opvang aan 70 jongeren in De Betteld in Zelhem.  

Wij zoeken ruimhartig naar passende en humane huisvesting voor vluchtelingen, zodat zij een voorlopig thuis en een toekomstperspectief hebben.

Burgemeester Marja van der Tas: “Wij zoeken ruimhartig naar passende en humane huisvesting voor vluchtelingen, zodat zij een voorlopig thuis en een toekomstperspectief hebben. Tegelijkertijd begrijpen wij dat ons voornemen veel impact heeft op buurtbewoners en bespreken wij met hen hoe we de opvang zo goed mogelijk kunnen inpassen in hun omgeving. Ook is een zorgvuldige begeleiding en toezicht op de locatie straks belangrijk.“ Om de opvanglocatie te kunnen realiseren, wil het COA een tijdelijke accommodatie bouwen op het perceel.  

Bijeenkomst omwonenden  

Over het plan voor de opvanglocatie in Vorden, organiseren de gemeente en het COA komende week een besloten bijeenkomst voor direct aanwonenden en omliggende bedrijven. Zij zijn persoonlijk uitgenodigd. Tijdens de avond krijgen zij meer informatie over het plan in hun buurt en kunnen zij hun vragen stellen. Hierbij zijn onder andere vertegenwoordigers van de gemeente en medewerkers van het COA aanwezig.  

Kleinschalige locaties

Het rijk heeft ons opgelegd om 221 asielzoekers op te vangen (Spreidingswet). We streven ernaar deze opvang op kleinschalige locaties aan te bieden, geschikt voor maximaal 80 jonge vluchtelingen. Dit vinden we het beste passen bij de aard en schaal van Bronckhorst. In maart wezen we al een locatie in Hengelo aan, naast ons gemeentehuis, voor het opvangen van hetzelfde aantal jongeren. We zoeken nog een 3e locatie in Bronckhorst. 

Op bronckhorst.nl/opvangvorden staat meer informatie over het voornemen voor deze opvanglocatie in Vorden.