Alle (landelijke) maatregelen op een rij

 • Gratis sneltesten voor Nederlandse grenspendelaars

  Nederlandse grenspendelaars kunnen een afspraak voor een gratis coronasneltest inplannen bij testlocaties die aangesloten zijn bij Chayns. De bij Chayns aangesloten testlocaties hebben besloten de testservices tot nader order ook gratis voor bezoekers uit buurlanden aan te bieden.

 • Maatregelen tegen corona blijven gelden – Update 23 maart

  De besmettingen met het coronavirus nemen toe. Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) stijgt. De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom wordt het huidige pakket maatregelen verlengd. Eén maatregel wordt iets aangepast: vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in; om 22.00 uur.

 • Drie stembureauleden besmet met corona, maar risico voor kiezers nihil

  In het weekend van 20 maart werd bekend dat drie mensen die op een stembureau in Bronckhorst hebben gezeten besmet zijn met het coronavirus. Daarop hebben wij in overleg met de GGD de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen getroffen. Gemeentelijke medewerkers en medestembureauleden die met hen in aanraking zijn geweest, zijn hiervan op de hoogte gebracht en nemen de regels met betrekking tot thuisquarantaine, thuiswerken en testen in acht. Ca. 50 mensen zijn in verband hiermee getest en dit heeft uiteindelijk twee extra besmettingen opgeleverd.

 • Verdere verruiming lockdown nog niet verantwoord, maar doorkijk naar 31 maart – Update 8 maart

  Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen, dat zou niet verantwoord zijn. Wel worden kleine correcties gedaan op een aantal al bestaande maatregelen. Ook kijkt het kabinet vooruit. Vanaf 31 maart is er mogelijk meer ruimte voor versoepeling. Alleen als de cijfers het toelaten, kunnen bijvoorbeeld de terrassen en winkels open onder strikte voorwaarden.

 • Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown – Update 23 februari

  De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt.  De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink op. Er blijft oog voor het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. De Britse variant zorgt ervoor dat het aantal besmettingen per dag minder daalt dan een paar weken geleden, of zelfs toeneemt. Tegelijkertijd is nu de fase gekomen om, beperkt en weloverwogen, iets meer risico te nemen.

 • Routekaart

  Het kabinet heeft een routekaart ontwikkeld voor toekomstige besluitvorming over versoepelen of aanscherpen van maatregelen. Het kabinet wil met de routekaart helder maken welke maatregelen nodig zijn als besmettingen en druk op de zorg toenemen, en ziekenhuisopnames toenemen, en aan welke maatregelen we kunnen denken als versoepelingen in zicht komen. Belangrijk is daarbij is dat het versoepelen van maatregelen stapsgewijs en behoedzaam verloopt, terwijl het invoeren van nieuwe maatregelen snel moet gaan. De inhoud van de routekaart zal regelmatig moeten worden aangepast aan de meest recente kennis over het virus en het effect van maatregelen.

 • Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown wordt verlengd - Update 2 februari

  Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. We moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg. Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten.

 • Bij klachten, aarzel aub niet en laat u testen

  Als u klachten heeft (ook al zijn ze licht) die mogelijk duiden op het coronavirus, aarzel dan niet om u te laten testen. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. De test toont aan of u het coronavirus op het moment van afnemen heeft. Coronaklachten zijn onder andere een loopneus, plotseling verlies van reuk of  smaak, hoesten, benauwdheid of koorts.

 • Lockdown verder aangescherpt vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten – Update 22 januari

  Het kabinet maakt zich grote zorgen om de Britse variant van het coronavirus, die besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen.

 • Lockdown verlengd tot en met 9 februari

  Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af, maar het aantal  dagelijkse besmettingen moet nog veel verder en sneller dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom besloot het kabinet dat Nederland tenminste tot en met 9 februari in lockdown blijft.

 • Vaccineren is begonnen

  De grootschalige vaccinatie om het coronavirus in te dammen in ons land, is gestart. De eerste groepen die voor vaccinatie in aanmerking komen, zijn o.a. medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning, zorgmedewerkers acute zorg in de ziekenhuizen en verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling. Zij zijn hiervoor uitgenodigd of dat gebeurt binnenkort.

 • Vaccineren is begonnen - Update 27 januari

  De grootschalige vaccinatie om het coronavirus in te dammen in ons land, is gestart. De eerste groepen die voor vaccinatie in aanmerking komen, zijn o.a. medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning, zorgmedewerkers acute zorg in de ziekenhuizen en verpleeghuisbewoners, mensen met een verstandelijke beperking in een instelling en mobiele, thuiswonende 85-plussers. Zij zijn hiervoor uitgenodigd of dat gebeurt binnenkort.

 • Verknal het niet deze jaarwisseling. Dit jaar geen vuurwerk en liever ook geen carbid

  De verkoop- en het afsteken van vuurwerk is deze jaarwisseling eenmalig verboden vanwege de coronasituatie. Om extra druk op de al zwaar belaste zorg en de handhaving van de openbare orde te voorkomen. De besmettingscijfers zijn ook nog steeds alarmerend. De regels zijn daarom streng. We mogen maar met twee mensen (of uw huishouden) op straat zijn! Burgemeester Marianne Besselink: “Hoewel het afschieten van carbid onder voorwaarden is toegestaan, is mijn dringende oproep aan u: Sla een jaar over.

 • Coronaregels tijdens oud en nieuw

  Oud en nieuw vieren we dit jaar anders dan we gewend zijn. Ontvang thuis maximaal twee personen (excl. kinderen t/m 12 jaar) en houd 1,5 m afstand van elkaar. Zo voorkomen we samen de verspreiding van het coronavirus.

 • Testen zonder klachten kan nu ook in deze gevallen

  Bent u in nauw contact geweest met iemand met corona? Dan kunt u zich nu ook zonder klachten laten testen als u:

  • in een bron- en contactonderzoek van de GGD naar voren komt
  • een melding in de #CoronaMelder-app krijgt
 • Lockdown om contacten tot een minimum te beperken – Update 14 december

  Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. Met duizenden besmettingen per dag en ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. Wat vooral duidelijk is, is hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten onze contacten naar een minimum. Daarom geldt van  15 december tot ten minste 19 januari de strengste lockdown tot nu toe.

 • Coronawet vervangt noodverordeningen per 1 december

  Vanaf maart 2020 namen de veiligheidsregio’s de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus op in noodverordeningen. Noodverordeningen zijn voor (crisis)situaties van beperkte tijd. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) en daarbij horende ministeriële regelingen. Lees verder op de website van de Rijksoverheid.

 • Vuurwerk en carbid 2020

  De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt voor de jaarwisseling 2020-2021 eenmalig verboden in verband met de coronasituatie in ons land. Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. Ook van carbidschieten zeggen we ‘Sla het een jaartje over’ maar met inachtneming van de coronamaatregelen. Onder een aantal specifieke carbid voorwaarden mag het wel. En er geldt onder meer een aanmeldplicht. Lees er alles over op onze pagina 'Vuurwerk en carbid 2020'.

 • Winkelen rond Sinterklaas en Kerst?

  Winkelen rond Sinterklaas en Kerst is dit jaar door corona anders dan normaal. Gaat u winkelen? Neem deze tips ter harte. Samen Goed Gaon tegen corona.

 • De weg naar vaccinatie tegen het coronavirus - Update 1 december

  Een goed werkend en veilig coronavaccin kan een einde maken aan de pandemie. Terug naar de situatie waarin we gewoon met onze vrienden en familie verjaardagen kunnen vieren, opa en oma kunnen knuffelen en niet meer elke dag thuis hoeven te werken. Voordat een vaccin tegen corona wordt toegelaten in Nederland, doorloopt het een aantal stappen. Zo weet de overheid zeker dat een vaccin werkt en veilig is. In de infographic leest u hier meer over.

 • Gedeeltelijke lockdown gaat verder - Update 17 november

  Op 17 november besloot het kabinet dat de gedeeltelijke lockdown wordt voortgezet. Het aantal contactmomenten en reisbewegingen blijft beperkt en de basisregels blijven gelden. We mogen per dag maximaal 3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten zijn. Het advies blijft om tot medio januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Om het aantal keren dat mensen in contact met elkaar komen te beperken, blijven evenementen verboden en is er een algehele sluiting van de horeca.

 • Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown – Update 3 november

  Het aantal besmettingen daalt na de ingezette tijdelijke lockdown, maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Ook willen we de weg terug naar meer vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen. Het kabinet heeft daarom besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen.

 • Wat gebeurt er als u positief test op corona?

  Hebt u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en geur? Dan kan dit corona zijn. Blijf thuis en maak zo snel mogelijk een afspraak om te testen. Bel het landelijke nummer (0800) 12 02 of maak online een afspraak voor een test via www.rijksoverheid.nl/coronatest. Misschien hebt u hier al mee te maken gehad. Was de uitslag negatief, dan was u vast opgelucht. Als u positief getest was, bent u hopelijk weer hersteld of herstellende.

 • Nieuwe noodverordening in verband met coronavirus – Update 6 november

  Om op te kunnen treden als de naleving van de geldende coronamaatregelen niet opgevolgd wordt, heeft de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) op 4 november een nieuwe noodverordening vastgesteld die geldt voor de gemeenten in haar gebied (waaronder Bronckhorst), passend bij de aangescherpte coronamaatregelen van 3 november. De geldende maatregelen zijn erin opgenomen en de wijze waarop daarop gehandhaafd in onze regio.

 • Strengere coronamaatregelen van kracht – Update 28 oktober

  Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Daarom heeft het kabinet op 13 oktober besloten tot strengere maatregelen die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Het aantal contactmomenten en reisbewegingen moet bijvoorbeeld omlaag.

 • De herfstvakantie staat voor de deur

  Het is bijna herfstvakantie. En deze periode is dit jaar door corona anders dan normaal. Ga je toch een dagje weg of op vakantie, hou je aan de maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Alleen samen krijgen we corona eronder.

 • Coronaklachten? Aarzel niet, laat u testen - Update 22 januari

  Iedereen met klachten die mogelijk duiden op het coronavirus kan zich laten testen op het virus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. De test kan aantonen of u het coronavirus op het moment van afnemen heeft. Het is belangrijk dat u zich alleen laat testen bij klachten. Bel (0800) 12 02 of maak online een afspraak voor een test via www.rijksoverheid.nl/coronatest. Sinds 1 december mag u zich ook laten testen als u geen klachten heeft maar in nauw contact bent geweest met iemand die corona heeft als dit in een bron- en contactonderzoek van de GGD naar voren komt of als u een melding in de CoronaMelder App krijgt. In Zelhem is een teststraat. Over het algemeen kunt u hier snel terecht en is de uitslag ook vaak al na een dag (soms twee dagen) bekend.

 • Dringend advies: draag een mondkapje - Update 5 oktober

  Het kabinet geeft vanaf 30 september het dringende advies om niet-medische mondkapjes te dragen in alle publieke binnenruimtes. Het gemeentehuis is ook een publieke binnenruimte, wij vragen u dan ook om een mondkapje te dragen als u bij ons binnen komt.

 • Nieuwe noodverordening van kracht in Noord- en Oost-Gelderland (d.d. 29 september)

  Vanaf dinsdag 29 september 2020 om 18.00 uur geldt een nieuwe noodverordening in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde corona-regels die zijn aangekondigd tijdens de landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge op 28 september 2020.

 • Uitbreiding strengere maatregelen van 6 naar 14 regio’s - update 27 september

  Het kabinet kondigde in nog eens 8 veiligheidsregio’s extra maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eerder kregen 6 delen van ons land de code ‘zorgelijk’ en extra maatregelen opgelegd.

 • Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

  Op 28 september kondigden minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge nieuwe maatregelen af om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

 • Extra maatregelen in delen van ons land - update 21 september

  De besmettingen nemen flink toe. Om dat tegen te gaan is weer een aantal extra maatregelen aangekondigd in delen van ons land. Het gaat om de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. In deze 6 regio’s neemt het aantal besmettingen momenteel het hardst toe.

 • Kabinet staat stil bij afgelopen half jaar, nog geen versoepelingen – Update 1 september

  Minister-president Mark Rutte gaf op 1 september aan waar we nu, ongeveer een half jaar na het begin van de coronauitbraak, staan. Ook stond hij stil bij wat wordt gedaan om een tweede golf voor te blijven.

 • Geldende noodverordening (d.d. 21 augustus)

  Op 6 en 18 augustus kondigde het kabinet een aantal verscherpte maatregelen aan, omdat het aantal coronabesmettingen stijgt. Om op te kunnen treden als de naleving van de geldende coronamaatregelen niet opgevolgd wordt, heeft de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland een nieuwe noodverordening vastgesteld die geldt voor de 22 gemeenten in haar gebied (waaronder Bronckhorst). In de bijlage kunt u de verordening nalezen en een aantal veel gestelde vragen en antwoorden.

 • Maatregelen opnieuw aangescherpt door grote aantal besmettingen - Update 19 augustus

  Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie van 6 augustus is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af. Daarom heeft het kabinet op 18 augustus besloten tot gewijzigde maatregelen. De maatregelen blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

 • Doe mee aan de test van app CoronaMelder

  Het coronavirus is er nog steeds, ook in Gelderland. De CoronaMelder app gaat helpen bij de bestrijding van het virus. Deze app wordt in GGD-regio’s Noord- en Oost-Gelderland vanaf 17 augustus getest. Inwoners van deze regio’s kunnen meedoen aan deze praktijktest. Ga naar de appstore op uw telefoon, download de CoronaMelder app en help te testen hoe CoronaMelder werkt.

 • Geldende noodverordening (d.d. 10 augustus)

  Op 6 augustus kondigde het kabinet een aantal verscherpte maatregelen aan, omdat het aantal coronabesmettingen stijgt. Om op te kunnen treden als de naleving van de geldende coronamaatregelen niet opgevolgd wordt, heeft de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland op 10 augustus een nieuwe noodverordening vastgesteld die geldt voor de 22 gemeenten in haar gebied (waaronder Bronckhorst). Deze is op enkele punten aangepast ten opzichte van de verordening van 15 juli, die hiermee is vervallen. Onder meer is een reserveringsplicht ingevoerd voor de horeca (dat geldt ook voor de horeca in theaters, zalencentra, sportkantines (commercieel en para-commercieel), musea, uitvaartcentra etc.) en hebben de veiligheidsregio en gemeenten meer bevoegdheden gekregen om indien nodig per woonplaats maatregelen te kunnen treffen. Bijvoorbeeld aanpassing van openingstijden van parken, centra of horeca, afsluiten van parkeerterreinen en het verbieden van activiteiten met veel mensen.

 • Aantal maatregelen aangescherpt door stijging aantal besmettingen – Update 6 augustus

  De controle over het coronavirus die we tot nu toe hebben bereikt, moeten we met elkaar zien vast te houden. Dit lukt alleen als we ons houden aan de basisregels die voor iedereen gelden. Minister president Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge waarschuwden daarvoor tijdens een persconferentie op 6 augustus. De maatregelen blijven nodig, want het coronavirus is niet weg. Vanwege een toenemend aantal besmettingen zijn enkele maatregelen aangescherpt.

 • Geldende noodverordening (d.d. 15 juli)

  Met de versoepelde maatregelen vanaf 1 juli hebben we weer een stap vooruit gezet in de corona-aanpak. Als iedereen zich aan de regels houdt, hebben we meer vrijheid door elkaar de ruimte geven. Met elkaar kunnen we zo corona onder controle houden. Om op te kunnen treden als de naleving van de geldende coronamaatregelen niet opgevolgd wordt, heeft de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland op 15 juli een nieuwe noodverordening vastgesteld die geldt voor de 22 gemeenten in haar gebied (waaronder Bronckhorst). Deze is op enkele punten aangepast ten opzichte van de verordening van 30 juni, die hiermee is vervallen. Onder meer als het gaat over de 1,5m afstandsregel bij het begeleiden van mensen met een beperking en de bezoekersregeling in verpleeghuizen.

 • Geldende noodverordening (d.d. 30 juni, hierin zijn de versoepelde maatregelen per 1 juli verwerkt)

  Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels in het kader van de Coronacrisis. Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. Als iedereen zich aan de regels houdt, zorgen we er samen voor dat we meer vrijheid krijgen door elkaar de ruimte geven. Met elkaar kunnen we zo corona onder controle houden. Om op te kunnen treden als de naleving van de geldende coronamaatregelen niet opgevolgd wordt, heeft de VNOG Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) op 30 juni een noodverordening vastgesteld die geldt voor de 22 gemeenten in haar gebied (waaronder Bronckhorst), passend bij de versoepelde maatregelen per 1 juli. Hiermee is de vorige noodverordening (d.d. 15 juni) vervallen.

 • Per 1 juli: 1,5 meter blijft de norm, wat kan wel en wat kan niet binnen en buiten – Update 19 augustus

  Op 1 juli startte een nieuw hoofdstuk in de corona-aanpak en gingen we van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Op 18 augustus zijn de regels zelfs nog weer wat aangescherpt als het gaat om het ontvangen van mensen thuis.

 • Nieuwe noodverordening per 15 juni

  De nieuwe noodverordening is gebaseerd op de versoepelde maatregelen die gelden per 15 juni. Met het vaststellen van deze nieuwe noodverordening komt de vorige te vervallen.

 • Vragen en antwoorden m.b.t. diensten bij kerken en religieuze organisaties

  Omdat bij gemeenten veel vragen binnenkomen van organisaties van levensbeschouwelijke en religieuze aard heeft de veiligheidsregio een aantal veel gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot diensten bij kerken en religieuze organisaties op een rij gezet. Deze vindt u hieronder in de bijlage. In de noodverordening zijn hierover bepalen opgenomen.

 • Versoepeling coronamaatregelen op een rij - update 9 juni

  De maatregelen veranderen steeds nu de coronasituatie onder controle lijkt. Soms is het moeilijk het allemaal bij te houden. Op deze pagina vindt het laatste overzicht.

 • Bel 0800-1202 voor een coronatest of maak online een afspraak - Update 1 december

  Iedereen met klachten die mogelijk duiden op het coronavirus kan zich laten testen op het virus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. De test kan aantonen of u het coronavirus op het moment van afnemen heeft. Het is belangrijk dat u zich alleen laat testen bij klachten. Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en geur? Bel het landelijke nummer 0800-1202 of maak online een afspraak voor een test via www.rijksoverheid.nl/coronatest. Veel mensen deden dat al. Aarzelt u ook alstublieft niet!  Sinds 1 december mag u zich ook laten testen als u geen klachten heeft maar in nauw contact bent geweest met iemand die corona heeft als dit in een bron- en contactonderzoek van de GGD naar voren komt of als u een melding in de CoronaMelder App krijgt.

 • Nieuwe noodverordening VNOG 1 juni en veel gestelde vragen en antwoorden - Update 10 juni

  Vanaf 1 juni kunnen de meeste restaurants, cafés, culturele instellingen en musea weer open. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de nieuwe maatregelen te vertalen naar officiële regelgeving  heeft de veiligheidsregio een nieuwe Noodverordening vastgesteld. In deze noodverordening is onder meer geregeld hoe zij weer open mogen.

 • Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten

  Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren. Lees er meer over op de website van de Rijksoverheid.

 • Corona-aanpak: de volgende stap per 1 juni - Update 15 juni

  Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

 • Veel gestelde vragen en antwoorden over mondkapjes

  Er zijn veel vragen over het gebruik van mondkapjes in ons land. Sinds 1 juni is het bijvoorbeeld verplicht in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. In contactberoepen kan het dragen van mondkapjes ter sprake komen, maar is het niet verplicht. Op de website van de Rijksoverheid vindt u op een aantal veel gestelde vragen een antwoord en een instructie voor het gebruik van mondkapjes. Lees ook hoe u zelf een mondkapje kunt maken.

 • Voorkom legionella, spoel kranen door

  Altijd als een school en ander pand na een langere periode weer opengaan, is het belangrijk om de kranen door te spoelen. Het water in de leidingen heeft langere tijd stilgestaan. Hierdoor gaat de kwaliteit achteruit en krijgt de legionellabacterie de kans om te groeien (al na 1 week kan dit!). Veel waterleidingen zijn als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus een tijd niet gebruikt. Denk aan waterleidingen in bijvoorbeeld scholen, zwembaden, kantoren, horeca, sportscholen en hotels. 

 • Hoe gaat het met ons? GGD doet 2e peiling in coronatijd

  De GGD doet in de coronatijd regelmatig onderzoek. Er worden vragenlijsten onder volwassenen uitgezet via het GGD-panel, de sociale media en de regionale pers. De eerste peiling is gehouden van 23 -29 maart, de tweede peiling van 23 april - 3 mei. De resultaten van de tweede peiling vind je hier.

 • Versoepeling van de maatregelen per 11 mei en vooruitblik: Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand - Update 25 juni

  Op 6 mei kondigde de rijksoverheid aan dat stap voor stap de coronamaatregelen in ons land versoepeld worden. Dat gebeurt in fases. Op deze pagina leest u de versoepelingen die gelden vanaf 11 mei en de vooruitblik naar de komende maanden. Voor meer (actuele en uitgebreidere) informatie zie ook rijksoverheid.nl/coronavirus.

 • Zwemseizoen 2020 en het coronavirus

  Op 1 mei startte het zwemseizoen officieel voor zwemplassen in oppervlaktewateren. Door de COVID-19 maatregelen zijn regels aangepast.

 • Brandweerkazerne Zelhem tijdelijke testlocatie op corona – Update 6 mei

  Bij de brandweerkazerne in Zelhem is door de GGD en de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) een tijdelijk testlocatie ingericht, waar sinds 7 april zorgmedewerkers op verzoek via hun bedrijfsarts, instellingsarts of huisarts getest worden op het coronavirus. Doel is dat zoveel mogelijk medewerkers in de zorg kunnen (blijven) werken. Per 6 mei kunnen ook andere doelgroepen er getest worden.

 • Nieuwe noodverordening VNOG – Update 29 april

  Om verdere verspreiding van corona te voorkomen, zijn de maatregelen verlengd tot in ieder geval 20 mei 2020. Met de nieuwe noodverordening wordt de mogelijkheid op te treden wanneer mensen zich niet aan de maatregelen houden voortgezet. We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken en afstand houden. Er is voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. De maatregelen zijn verwerkt in een nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

 • Kabinet verlengt maatregelen tot en met 19 mei - Update 21 april

  Op 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt de basisregels te verlengen tot en met 19 mei. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

 • Maatregelen Ramadan

  Voor de meeste moslims start de ramadan op 23 april 2020. Ook voor de vastenmaand gelden de coronamaatregelen. Normaal is het gebruikelijk voor velen om elkaar te zien na zonsondergang en samen te eten. Nu is het belangrijk met het gezin zoveel mogelijk thuis te blijven. Om zo samen het coronavirus eronder te krijgen. Ook voor moskeebezoek zijn maatregelen van kracht. Een aantal veel gestelde vragen en antwoorden vindt u op de pagina van de Rijksoverheid op de pagina 'Veelgestelde vragen over religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten'.

 • Brandweerkazerne Zelhem krijgt tijdelijke testlocatie - 7 april

  Op 7 april 2020 opent bij de brandweerkazerne in Zelhem een testlocatie, waar zorgmedewerkers op verzoek via hun bedrijfsarts, instellingsarts of huisarts getest worden op het coronavirus. Doel is dat zoveel mogelijk medewerkers in de zorg kunnen (blijven) werken.

 • Kabinet verlengt maatregelen tot en met 28 april - Update 31 maart

  Het kabinet heeft op 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

 • Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio - Update 26 maart

  Per 26 maart 2020 19.00 uur geldt een nieuwe noodverordening voor gemeenten in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, waaronder ook Bronckhorst valt. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid, heeft het kabinet op 23 maart 2020 landelijke maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland deze maatregelen te kunnen handhaven, heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, deze nieuwe noodverordening vastgesteld.

 • Coronacrisis de landelijk geldende maatregelen t/m 19 mei op een rij - Update 22 april

  Voor alle vragen en actueel nieuws: kijk op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/coronavirus of de website van het RIVM www.rivm.nl. Nederland zet zich in om de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel vindt u de laatste informatie geldend tot en met 19 mei.

 • Aangescherpte maatregelen om coronavirus onder controle te krijgen – Update 23 maart

  Op 23 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. In dit artikel leest u wat de aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn.

 • Coronavirus: kabinet neemt pakket maatregelen voor banen en economie - Update 17 maart

  Het kabinet heeft op 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun.

 • Wanneer test de GGD op corona? - Update 17 maart

  GGD Noord- en Oost-Gelderland volgt voor het testbeleid de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat zij mensen testen uit kwetsbare groepen die meer risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte. Het betreft diegenen waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze COVID-19 hebben. Door te testen volgens de richtlijnen zorgt de GGD ervoor dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor de mensen die dit het meest nodig hebben.

 • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komt met nieuwe noodverordening

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Ton Heerts, heeft op maandag 16 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 maakt het mogelijk om binnen de veiligheidsregio de maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te kunnen handhaven.

 • Coronacrisis, wat te doen - Update 15 maart

  Voor alle vragen en actueel nieuws: kijk op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/coronavirus of de website van het RIVM www.rivm.nl. Nederland zet zich in om de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Op 15 maart zijn aanvullende maatregelen voor onderwijs, eet- en drinkgelegenheden en sport bekend gemaakt. Deze gelden tot en met maandag 6 april. 

 • Activiteiten in publieke locaties en evenementen - de afspraken t/m 6 april

  In Nederland zijn tot en met 6 april verschillende maatregelen afgekondigd vanwege het coronavirus. U vindt deze op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Wij volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid. U leest in dit artikel wat de afspraken zijn rondom activiteiten en evenementen in Bronckhorst. Dit is een momentopname. Het kan zijn dat er de komende dagen regelmatig aangepaste maatregelen vanuit het rijk komen. Via deze website en sociale media kanalen houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws.

 • Coronacrisis, wat te doen - Update 12 maart

  Voor alle vragen en actueel nieuws: kijk op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/coronavirus of de website van het RIVM www.rivm.nl. Nederland zet zich in om de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Op 12 maart zijn de maatregelen in Nederland verscherpt, geldend tot en met 31 maart (inmiddels verlengd tot en met 6 april). De reden hiervoor is dat de besmettingen niet meer te herleiden zijn tot de bron.

 • Coronavirus en al dan niet doorgaan van evenementen en samenkomst in publieke ruimten (noodverordening)

  Wij krijgen verschillende vragen of evenementen plaats kunnen vinden in verband met het coronavirus. Om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt in Nederland heeft de Rijksoverheid op 12 maart besloten om alle evenementen in Nederland met meer dan 100 bezoekers te verbieden (noodverordening van kracht). Dit geldt ook voor activiteiten in publieke locaties waar meer dan honderd mensen samen komen, zoals sportclubs, horeca, musea en theaters. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 31 maart 2020. Als u uw evenement verplaatst, dan vragen we u ons dit te melden via het online formulier. Lees verder...

Meer info

Lees ook


Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Via tel. (0575) 75 02 50 of ons contactformulier. Samen staan we sterk!