Wat mag wel en wat niet als het gaat om groepen en feestjes? - Update 10 augustus

Mag ik nu een feestje geven thuis? Welke voorwaarden gelden dan? Bekijk hier het antwoord op veelgestelde vragen rondom groepen en feestjes.

Voor wie geldt de 1,5 meter afstandseis?

Voor iedereen, behalve voor:

  • Personen die een gezamenlijk huishouden vormen (hiermee wordt bedoeld: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij volgens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woonachtig zijn);
  • Kinderen tot en met 12 jaar;
  • Kinderen en jongeren in de leeftijd tot en met 17 jaar onderling, tenzij deze kinderen zich bevinden op een locatie van een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. In die instellingen moeten personen van 13 jaar en ouder ook afstand tot elkaar te houden
  • Leerlingen in het voortgezet onderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs onderling op school;
  • Personen bij de uitoefening van hun beroep, voor zover de werkzaamheden in het kader van de uitoefening van dat beroep noodzakelijk zijn en niet op gepaste wijze kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van 1,5 meter afstand van degene jegens of met wie de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  • Personen met een handicap onderling die in dezelfde woongroep of andere woonvorm op eenzelfde adres wonen en gemeenschappelijke voorzieningen delen en voor personen met een handicap, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden en hun begeleiders of vaste mantelzorgers.
  • Personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen tijdens de uitoefening van sport, theater of dans;
  • Reizigers in het openbaar vervoer en in andere vormen van zakelijk personenvervoer. Dus in bus, trein, metro, veerboten, vliegtuigen, maar ook in taxi’s, touringcars en werkbusjes. In plaats daarvan zijn mondkapjes verplicht.
  • Personen op een buitenterras bij een eet- en drinkgelegenheid die aan weerszijden van een tussen tafels geplaatst kuchscherm zitten.

De 1,5 meter afstandsnorm in de publieke ruimte wordt gehandhaafd vanaf drie personen

Mag ik thuis een feestje geven in de tuin of in huis?
Ja dat mag, maar daarbij moet nog steeds 1,5 meter afstand tot elkaar te gehouden worden.

Mag ik in de openbare ruimte een besloten feestje organiseren (bijvoorbeeld een verjaardag op het grasveld in de wijk)? Onder welke voorwaarden?
Dit mag onder de voorwaarden die hiervoor in onze gemeente gelden

Zijn de openbare sanitaire voorzieningen bij recreatieplassen, natuurgebieden en strandjes voor dagrecreatie weer open?
Ja, deze zijn weer open.

Mag ik met een groep een barbecue organiseren bij mij in de tuin?
Ja, dat mag. Het is voor groepen toegestaan om buiten bij elkaar te komen als iedereen zich houdt aan de basisregels voor gezondheid en veiligheid (waaronder 1,5 meter afstand houden m.u.v. personen uit hetzelfde gezamenlijke huishouden, kinderen tot en met 12 jaar, mensen met een beperking en jongeren t/m 17 jaar onderling en thuisblijven bij gezondheidsklachten).

Als ik met een groep in het bos of park ga picknicken, is dat een evenement, of mag dit als de 1.5m maatregel in acht wordt genomen?
Picknicken in het bos of park mag, zolang men onderling 1,5 meter afstand tot elkaar bewaart. Voor grotere happenings (bijvoorbeeld een barbecue) kan een evenementenvergunning nodig zijn, check dat bij uw gemeente.

Mag ik met vier vrienden met een bootje het water op?
Ja dat mag onder de voorwaarde dat er 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Deze informatie komt uit de noodverordening van de veiligheidsregio d.d. 10 augustus 2020.