Servicelijn van Circulus-Berkel

Icon

  • Telefoonnummer: 0900 95 52
    Op de website www.circulus-berkel.nl kunt u terecht met al uw vragen over huishoudelijk afval en de inzameling daarvan.