Belastingen

GBTwente - maatregelen corona

Speciale pagina op de site van GBTwente met maatregelen corona voor ondernemers. U vindt daar bijvoorbeeld hoe u als ondernemer uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen kunt aanvragen.

ga naar website GBTwente

Belastinggegevens inzien

U kunt bij GBTwente uw eigen gegevens inzien. Denk daarbij ook aan uw aanslagen, uw taxatieverslagen, informatie over lopende zaken zoals ingediende bezwaren, aanvragen of ledigingsaantallen van afval.

Ga naar: Uw gegevens inzien bij GBT

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de opgelegde aanslag of beschikking dan kunt u daartegen bezwaar indienen bij GBTwente.

Ga naar: informatie over bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente)

Verzorgt het heffen en innen van gemeentelijke belastingen en de WOZ voor Bronckhorst. Voor al uw vragen over belastingen en heffingen kunt u terecht bij GBTwente. Stel uw vraag via info@gbtwente.nl of (053) 481 58 89.

ga naar website GBT

Alles over de WOZ

U vindt hier de mogelijkheid uw taxatieverslag in te zien en te kijken in het WOZ-waardeloket. Maar ook meer informatie over de WOZ-waarde.

Ga naar: Informatie over de WOZ-waarde

Kwijtschelding

Mogelijk komt u voor kwijtschelding in aanmerking, bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen heeft.

Ga naar: Informatie over kwijtschelding

Automatisch in termijnen betalen

U kunt in het digitale loket van GBTwente regelen dat u de gemeentelijke belastingen in 10 maandelijkse termijnen betaalt. De bedragen worden dan in de maanden maart tot en met december bij u afgeschreven. Hiervoor moet u in het volgende scherm inloggen met DigiD. 
Bedrijven kunnen dit schriftelijk of telefonisch aanvragen bij GBTwente.

Ga naar: Digitaal loket GBTwente