Belastingen

Alles over de WOZ

U vindt hier de mogelijkheid uw taxatieverslag in te zien en te kijken in het WOZ-waardeloket. Maar ook meer informatie over de WOZ-waarde.

Ga naar: Informatie over de WOZ-waarde

Kwijtschelding

Mogelijk komt u voor kwijtschelding in aanmerking, bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen heeft.

Ga naar: Informatie over kwijtschelding

Automatisch in termijnen betalen

U kunt in het digitale loket van GBTwente regelen dat u de gemeentelijke belastingen in 10 maandelijkse termijnen betaalt. De bedragen worden dan in de maanden maart tot en met december bij u afgeschreven. Hiervoor moet u in het volgende scherm inloggen met DigiD. 
Bedrijven kunnen dit schriftelijk of telefonisch aanvragen bij GBTwente.

Ga naar: Digitaal loket GBTwente

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente)

Verzorgt het heffen en innen van gemeentelijke belastingen en de WOZ. Voor al uw vragen over belastingen en heffingen kunt u terecht bij GBTwente. Stel uw vraag via info@gbtwente.nl of 088 - 64 64 800.

ga naar website GBT

Belastinggegevens inzien

Icon

U kunt bij GBTwente uw eigen gegevens inzien. Denk daarbij ook aan uw aanslagen, uw taxatieverslagen, informatie over lopende zaken zoals ingediende bezwaren, aanvragen of ledigingsaantallen van afval.

Ga naar: Uw gegevens inzien bij GBT

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de opgelegde aanslag of beschikking dan kunt u daartegen bezwaar indienen bij GBTwente.

Ga naar: informatie over bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen