Belastingen

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)

Verzorgt het heffen en innen van gemeentelijke belastingen en de WOZ voor Bronckhorst. Voor al uw vragen over belastingen en heffingen kunt u terecht bij het GBT. Stel uw vraag via info@gbtwente.nl of (053) 481 58 89.

ga naar website GBT

Alles over de WOZ

U vindt hier de mogelijkheid uw taxatieverslag in te zien en te kijken in het WOZ-waardeloket. Maar ook meer informatie over de WOZ-waarde.

Ga naar: Informatie over de WOZ-waarde

Kwijtschelding

Mogelijk komt u voor kwijtschelding in aanmerking, bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen heeft. Lees de informatie hierover op de website van het GBT.

Ga naar: Informatie over kwijtschelding bij het GBT

Betalingsregeling

Als u uw aanslag niet binnen de door GBT gestelde termijnen kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen via het digitale loket van het GBT. Hiervoor moet u in het volgende scherm inloggen met DigiD.

Ga naar: Digitaal loket GBT

Belastinggegevens inzien

U kunt bij het GBT uw eigen gegevens inzien. Denk daarbij ook aan uw aanslagen, uw taxatieverslagen, informatie over lopende zaken zoals ingediende bezwaren of aanvragen.

Ga naar: Uw gegevens inzien bij het GBT

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de opgelegde aanslag of beschikking dan kunt u daartegen bezwaar indienen bij het GBT.

Ga naar: informatie over bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen

Automatisch in termijnen betalen

U kunt in het digitaal loket Belastingen van het GBT regelen dat u de aanslagen gemeentelijke belastingen automatisch in 10 maandelijkse termijnen betaalt. De bedragen worden dan in de maanden maart tot en met december bij u afgeschreven. Hiervoor moet u in het volgende scherm inloggen met DigiD.

Ga naar: Digitaal loket GBT