Bomenbeleid

 • Bomenbeleid

  Bomenbeleidsplan

  Het bomenbeleidsplan ‘Raamwerk voor een rijk landschap’ geeft visie op de rol en betekenis van gemeentelijke bomen in Bronckhorst. Ook de aanwijscriteria voor het vaststellen van de markante bomen staan in het bomenbeleidsplan.

  Uitvoeringsplan

  Het uitvoeringsplan vloeit voort uit het bomenbeleidsplan. Het uitvoeringsplan bestaat uit een herstelplan en een beheerplan. Het geeft concrete maatregelen om achterstallig onderhoud weg te werken en de gemeentelijke bomen te beheren.

  • Herstelplan
   Het herstelplan beschrijft voor de periode tot en met 2020 een aantal specifieke maatregelen voor verschillende locaties. Deze maatregelen zorgen voor een impuls aan het landschap en dat achterstallig onderhoud wordt weggewerkt. Een deel van het werk wordt uitbesteed en een deel voeren we in eigen beheer uit. Na uitvoering van herstelplan, kan de kwaliteit van bomen met regulier onderhoud volgens het beheerplan op peil gehouden worden.

  • Beheerplan
   De gemeentelijke bomen zijn geïnventariseerd op soort, categorie (markante boom, structuurboom of basisboom) en levensfase (nazorg, jeugd, volwas en veteraan). Op basis van deze gegevens is het beheerplan opgesteld. Hierin is het dagelijkse beheer van de bomen uitgewerkt.

  Markante bomenlijst

  Samen met inwoners en in overleg met vereniging Bomenbelang Bronckhorst hebben we een aantal gemeentelijke bomen aangewezen als ‘markante boom’.  Hiermee kunnen we maatregelen treffen om deze bomen optimaal te laten uitgroeien tot vitale markante bomen. Met behulp van een app is er in het veld geïnventariseerd. Op dit moment zijn 196 gemeentelijke markante bomen in beeld. Het overzicht met markante bomen is dynamisch: bomen kunnen sneuvelen of nieuwe parels worden ontdekt. De lijst zal daarom jaarlijks opnieuw worden vastgesteld.

  In 2018 worden ook particuliere markante bomen geïnventariseerd. Voordat deze lijst definitief is gaat de gemeente eerst in overleg met de eigenaren van de ‘kandidaat-bomen’.

  Interactieve kaart met Markante bomen bekijken