Economische Agenda Bronckhorst

  • Economische Agenda Bronckhorst

    Het gemeentebestuur van Bronckhorst vindt het belangrijk om de economische dynamiek van onze gemeente te kunnen duiden. Dit doen we door onder meer de waargenomen economische ontwikkelingen en trends in vergelijking met omringende gemeenten in een nader perspectief te plaatsen. Daarbij wordt de dynamiek ook in relatie gebracht met relevante economische, sociale en demografische ontwikkelingen in onze samenleving.

    Bijlage(n)