Handboek ruimtelijke plannen Bronckhorst

Meer info

Bronckhorster bestemmingsplanproces (BBP)

In het BBP brengen we halfjaarlijks twee bestemmingsplannen in procedure, één voor het stedelijk gebied (de kernen) en één voor het landelijk gebied (het buitengebied). In deze 'veegplannen' bundelen we nieuwe initiatieven in één bestemmingsplan dat vanaf de ontwerpfase in procedure wordt gebracht. Lees meer over het bestemmingsplanproces op de pagina 'Bestemmingsplan aanpassen'.