Watertakenplan Bronckhorst 2018-2022

 • Watertakenplan Bronckhorst 2018-2022

  De rioleringen van Bronckhorst, Doesburg en Rheden brengen het afvalwater naar de afvalwaterzuivering Olburgen van Waterschap Rijn en IJssel. De rioolstelsels en rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) vormen samen één afvalwatersysteem. De drie gemeenten en het waterschap werken samen waarbij ze:

  • hun inspanningen op elkaar af te stemmen
  • van elkaar leren
  • gezamenlijke projecten ondernemen.

  Gemeenten en waterschap hebben een gezamenlijke visie opgesteld en uitgewerkt: het Watertakenplan Olburgen. Dit plan, afgekort als WTPO, beschrijft het beleid en de planning voor de periode 2018 t/m 2022.

  Bijlage(n)