Bestrijding eikenprocessierups

De eikenprocessierups is volop in het nieuws en ook in gemeente Bronckhorst komen ze veel voor. We kunnen het probleem van de rupsen niet 100% oplossen, maar we doen ons best de overlast zoveel mogelijk te beperken, met de hulp van inwoners.

We bestrijden op verschillende manieren, afhankelijk van de locatie en de mogelijkheden. Dat zijn preventieve maatregelen of maatregelen achteraf, zoals het wegzuigen van nesten. Dat laatste doen we alleen in de dorpskernen. Mogelijk kan er maatwerk worden geleverd daar waar nodig. Een externe aannemer voert voor ons de bestrijdingswerkzaamheden uit.

Maatregelen op de kaart

Op de interactieve kaart ziet u welke maatregelen we waar nemen. Een kleine toelichting:

  • We houden rekening met de aanwezigheid van beschermde vlinders. Op de kaart zijn dat de geel gearceerde gebieden.

  • De blauwe lijnen geven de locaties aan van de alternatieve bestrijding.

  • De rode lijnen op de kaart zijn de locaties waar we preventief bestrijden.

  • De blauwe arcering geeft de grenzen weer van de bebouwde kom. In de beschermde gebieden binnen de bebouwde kom, worden de eikenprocessierupsen weggezogen naar aanleiding van een melding.

  • Het witte gebied op de kaart ligt buiten de bebouwde kom. Daar zuigen we geen nesten weg.

  • De paarse lijnen zijn de wegen die in beheer zijn bij de provincie. Daar doen wij niets.

Bekijk de interactieve kaart

Nesten melden

Ziet u nesten in de openbare ruimte of op plekken waar veel mensen komen? Meld ons dit dan via onderstaande button. Selecteer de juiste locatie, en maak een melding. Kies voor categorie Overlast dieren – eikenprocessierups.

Melding doen

Wij doen ons uiterste best om de gemelde plek binnen 5 werkdagen te behandelen. Wij maken gebruik van kaarten met actuele meldingen, zodat wij gericht aan de slag kunnen.

Let op:  Het is niet mogelijk om op de meldingen een terugkoppeling te geven. Meldingen buiten ons bestrijdingsgebied nemen we niet in behandeling. Bijvoorbeeld langs de provinciale wegen of op landgoederen die in beheer zijn bij natuur beherende organisaties.

Preventieve bestrijding rupsen

We bestrijden waar mogelijk preventief door eiken te bespuiten met een biologisch middel. De preventieve bestrijding verschilt per locatie op basis van de volgende voorwaarden:

  • We bestrijden alleen preventief als er geen beschermde vlinders voorkomen.
  • We spuiten niet preventief in en langs bossen en in particuliere bomen.
  • We spuiten in het buitengebied alleen preventief op plekken waar in het verleden veel overlast was en langs routes waar veel fietsers en wandelaars komen.
  • Op de interactieve kaart is te zien wat we per locatie doen aan preventieve bestrijding. Op de kaart zijn dat de rode lijnen.

In de eerste week van april kruipen de eerste rupsen uit het ei. Wij starten ongeveer twee weken daarna met de preventieve bestrijding.

Preventieve bestrijding in de dorpen en het buitengebied

De rupsen die begin april uit de eitjes komen, blijven in rust totdat er bladeren zijn die ze kunnen eten. Op het jonge blad spuiten we vervolgens een vloeistof met een bacterie. De jonge rupsen eten de bespoten bladeren op en gaan na 2 tot 5 dagen dood van de bacterie.

Het tijdstip van de bestrijding is afhankelijk van het uitlopen van de bomen. Op enkele moeilijk bereikbare locaties waar we niet preventief kunnen  bestrijden met een spuitmachine, hangen we zakjes op met larven van de gaasvliegen.

Preventieve bestrijding met nematoden in Steenderen

In de kern Steenderen gebruiken we voor de preventieve bestrijding nematoden. Nematoden zijn kleine aaltjes.Deze methode herhalen we 1x na ongeveer 10 – 14 dagen. Het middel heeft zich in het verleden bewezen tegen de eikenprocessierups. Voor deze bestrijding spuiten wij ’s avonds en ’s nachts. Het voordeel van de methode is dat het vroeger in het seizoen gebeurt en daardoor is het minder schadelijk voor andere rupsen.

Voorzorgsmaatregelen bij preventieve bestrijding

Vanwege de verneveling van het (biologische) bestrijdingsmiddel en de mogelijke verwaaiing van brandharen van de rupsen en van oude nesten raden wij u aan niet in de spuitnevel te komen en dieren uit de buurt te houden van de spuitactiviteiten. Het middel is niet schadelijk voor de gezondheid van u en uw huisdieren. Maar deze voorzorgsmaatregelen dragen ertoe bij dat er zo min mogelijk overlast ontstaat door het spuiten. Een exacte planning van de werkzaamheden kunnen wij u niet geven, omdat het werk afhankelijk is van de natuurlijke omstandigheden.

Bestrijding nesten binnen de bebouwde kom

We bestrijden nesten in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom en op plekken waar veel mensen komen. Wij rekenen daarvoor op uw hulp, door nesten te melden. Op de overzichtskaart ziet u welke locaties we preventief bestrijden. En waar we alleen nesten wegzuigen, omdat daar beschermde vlinders voorkomen.

Bekijk de interactieve kaart

Voorkomen overlast

U kunt zelf ongemak voorkomen door ieder contact met rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten, te vermijden. Zorg bij bezoek aan (natuur-)gebieden waar de rupsen voorkomen voor een goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid met water

Meer info

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Het is een behaarde rups die in de maanden mei t/m september overlast kan veroorzaken. Ze leven in groepen bijeen en maken op de stammen of dikkere takken van eikenbomen spinselnesten. Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s nachts groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (eikenbladen). U herkent de rups aan zijn sterke beharing. De besmette eikenbomen zijn te herkennen aan de specifieke nesten: dichte spinsels met vervellinghuidjes, uitwerpselen en brandharen.

De Achterhoekse gemeenten werken samen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Door de gezamenlijke aanpak en voorlichting bereiken we een efficiëntere bestrijding. Het doel is met name de overlast van de processierups tegen te gaan en niet het bestrijden van het beestje op zich. Uitgangspunt is de landelijke ‘Leidraad beheersing eikenprocessierups’.

Veel gestelde vragen: bron Kennisplatform Processierups van het RIVM.