Biodiversiteit

Icon

Biodiversiteit is de ecologische, natuurlijk kwaliteit en variatie van het leven. Wij maken ons samen met inwoners sterk voor het herstel en behoud van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door het aanplanten van extra bomen, verschralen van bermen, aanleg van een bijenlint, biologische bestrijding van plagen en onkruiden en het beschikbaar stellen van bloemenmengsels.

Samen voor biodiversiteit

Met het plan Samen voor biodiversiteit wil de gemeente samen met inwoners de inzet op het behoud en herstel van de biodiversiteit vergroten, een structureel karakter geven en zo de natuurwaarde meetbaar te versterken.

Naar de pagina 'Samen voor biodiversiteit'

Biologische bestrijding

Icon

Voor behoud en herstel van de biodiversiteit bestrijden wij plagen en onkruiden waar mogelijk op biologische wijze.

Naar de pagina 'Biologische bestrijding'

Project Dorp en rand

Icon

Het project Dorp en Rand is onderdeel van het Landschapsontwikkelingsplan Bronckhorst, Lochem en Zutphen. Met het project willen we de landschappelijke kwaliteit verbeteren door aan te sluiten bij de karakteristieken van het landschap.

Naar de projectpagina Dorp en Rand

Flora en fauna

Icon

Wat gebeurt er op het gebied van flora en fauna?  

Naar de pagina 'Flora en fauna'