Biologische bestrijding

Icon

Voor behoud en herstel van de biodiversiteit bestrijden wij plagen en onkruiden waar mogelijk op biologische wijze.

Eikenprocessierups bestrijden

Vogels en bloemen in de strijd tegen eikenprocessierups

Mezen zijn dol op de eikenprocessierups en zorgen zo voor natuurlijke bestrijding. Door mezennestkastjes in eikenbomen op te hangen zullen er meer mezen komen. Bloeiende bloemen en kruiden in de buurt van de bomen trekken insecten aan. Gaasvliegen bijvoorbeeld, die ook natuurlijke bestrijders zijn van de eikenprocessierups. En insecten maken de omgeving aantrekkelijk voor mezen. Nestkastjes en bloemen samen zorgen dus op termijn voor een betere biodiversiteit, waardoor de eikenprocessierups minder kans heeft om zich voort te planten.

Mooie buurtinitiatieven

  • Bekveld: vlinderwerkgroep Bekveld maakte vogelnestkastjes met de kinderen van de school en hangt ze op aan eikenbomen in het buurtschap
  • Zelhem: bewoners van de Bergstraat maken zelf mooie vogelhuisjes. De gemeente legt bij deze eikenbomen een kleine bloemenweide aan om ook meer andere insecten en vlinders te lokken
  • Zelhem: in het buitengebied aan de Michelstraat hangen initiatiefnemers een groot aantal nestkastjes op, de gemeente zaait de berm in met wildbloemenmengsel
  • Halle: werkgroep Buitengebied Halle hangt vogelhuisjes op en zaait wildbloemenmengsels in de eigen tuinen
  • Vorden: aan de Mispelkampdijk hangen de bewoners 25 nestkasten op aan de eikenbomen.

Vlinder-vriendelijk

Binnen de bebouwde kom bestrijden we de rupsen niet preventief biologisch waar beschermde vlinders voorkomen, maar zuigen we de nesten weg uit de gemeentelijke bomen. Ook op plekken waar vogelnestkastjes hangen zuigen we rupsennesten alleen weg en bestrijden we niet preventief.

Buiten de bebouwde kom bestrijden we de rupsen alleen preventief als er geen beschermde vlinders voorkomen. Daar waar nestkastjes worden opgehangen en de biodiversiteit wordt verbeterd door het inzaaien van extra bloemen, spuiten we ook niet preventief.

Biologische onkruidbestrijding

De gemeente onderhoudt het plantsoen en de bestrating mechanisch. We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen.

Bestrijding van invasieve planten

Jaarlijks bestrijden we de Reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop. We steken de Reuzenberenklauw jaarlijks uit om uitzaaiingen te voorkomen en putten de plant vervolgens uit door selectieve chemische bestrijding. De locaties met Japanse duizendknoop worden jaarlijks tweemaal gemaaid en afgevoerd. Daarna bestrijden we de plekken chemisch. Deze invasieve planten bestrijden we dus niet volledig biologisch, maar mechanisch in combinatie met een beperkte chemische bestrijding.

Engerlingen Vorden

In Biesterveld in Vorden zijn groenvakken opgeknapt. Door een engerlingenplaag en de droogte van afgelopen zomer was er weinig meer over van de beplanting. We kozen nu als proef planten die sterker zijn en beter opgewassen tegen extreme omstandigheden. Omdat deze planten ook duurder zijn, spraken we met de omwonenden af dat zij voortaan de plantvakken onderhouden. Dit onderhoud bestaat uit het snoeien van de planten en het verwijderen van onkruid.

Wij ondersteunen de omwonenden door uitleg te geven over het onderhoud en door het groenafval af te voeren. Als de beplanting een succes is, willen we deze op meerdere plekken in de gemeente, met inzet van inwoners, inzetten.