Biologische bestrijding

Icon

Voor behoud en herstel van de biodiversiteit bestrijden wij plagen en onkruiden waar mogelijk op biologische wijze.

Eikenprocessierups bestrijden

Bij een school in Bekveld bestrijden we eikenprocessierupsen op een natuurlijke manier. Onder andere door het maken van vogelnestkastjes met de kinderen van de school en de vlinderwerkgroep Bekveld. Vogels eten kleine rupsen en helpen op die manier bij de bestrijding van de eikenprocessierups.

Biologische onkruidbestrijding

De gemeente onderhoudt het plantsoen en de bestrating mechanisch. We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen.

Bestrijding van invasieve planten

Jaarlijks bestrijden we de Reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop. We steken de Reuzenberenklauw jaarlijks uit om uitzaaiingen te voorkomen en putten de plant vervolgens uit door selectieve chemische bestrijding. De locaties met Japanse duizendknoop graven we af, waarbij we de grootste wortelstokken verwijderen. Daarna bestrijden we de plekken chemisch. Deze invasieve planten bestrijden we dus niet volledig biologisch, maar mechanisch in combinatie met een beperkte chemische bestrijding.

Engerlingen Vorden

In Biesterveld in Vorden zijn groenvakken opgeknapt. Door een engerlingenplaag en de droogte van afgelopen zomer was er weinig meer over van de beplanting. We kozen nu als proef planten die sterker zijn en beter opgewassen tegen extreme omstandigheden. Omdat deze planten ook duurder zijn, spraken we met de omwonenden af dat zij voortaan de plantvakken onderhouden. Dit onderhoud bestaat uit het snoeien van de planten en het verwijderen van onkruid.

Wij ondersteunen de omwonenden door uitleg te geven over het onderhoud en door het groenafval af te voeren. Als de beplanting een succes is, willen we deze op meerdere plekken in de gemeente, met inzet van inwoners, inzetten.