Bronckhorst Inclusief

Icon

Bronckhorst moet voor iedere inwoner een plek zijn waar men zich thuis, veilig en geaccepteerd voelt, en waar geen belemmeringen zijn voor zelfontplooiing en zelfredzaamheid. Voor hen voor wie dat moeilijk is, bieden we, zonder fysieke of sociale drempels, die ondersteuning die noodzakelijk is. Dit is geen zaak van de gemeente alleen, het is ieders verantwoordelijkheid om daar waar mogelijk een bijdrage te leveren. Daarbij hebben we oog voor de mate waarin dat kan.

Anti-discriminatie

In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Verder staat in artikel 1 dat discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden. Ook aanzetten tot haat of discriminatie is verboden. Wanneer u bent gediscrimineerd, of getuige bent van discriminatie, kunt u hiervan een melding doen bij het anti-discriminatie meldpunt.

VN verdrag handicap

Vanaf 2019 gaan we aan de slag met het opstellen van een uitvoeringsplan VN Verdrag handicap (verdrag voor de rechten van personen met een beperking). Het resultaat hiervan moet zijn dat inwoners van Bronckhorst geen belemmeringen ervaren om deel te nemen aan het sociaal verkeer, aan sport- en andere voorzieningen. We ontwikkelen samen met ervaringsdeskundigen (waaronder de participatieraad), ondernemers en instellingen een lokale inclusieagenda. Hierin staan duidelijke afspraken over de prioriteiten voor de periode 2019-2022.

Regenbooggemeente

De gemeente Bronckhorst is een regenbooggemeente. De gemeente Bronckhorst is er voor elke inwoner, ongeacht afkomst, religie, seksuele geaardheid en/of gender.

De gemeente voert regelmatig gesprekken met LHBT+ inwoners (lesbisch homoseksueel biseksueel transgender) gemeenschap om te inventariseren hoe het gesteld staat met acceptatie en de veiligheidsbeleving van LHBT+'ers in de Gemeente Bronckhorst. Wij stimuleren scholen en (sport)verenigingen om de dialoog over anders geaardheid en gender te voeren.

Op 11 oktober (coming out day) hijsen wij jaarlijks de regenboogvlag in Bronckhorst.