Buurt

Icon

De soortenrijkdom van planten en dieren in buurten is afhankelijk van de inrichting van tuinen, erven en het openbaar groen, en de manier waarop die beheerd worden. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van het openbaar groen. Tuineigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendom. We willen graag de samenwerking in buurten op gang helpen om de biodiversiteit in de buurt te versterken. Hieronder staan een aantal voorbeelden. Heeft u een idee dat hier niet tussen staat? Neem contact op met onze gebiedsambtenaren om te verkennen wat de mogelijkheden zijn.

Onderhoud van openbaar groen door de gemeente

Op verschillende manieren draagt het beheer van het openbaar groen door de gemeente bij aan de biodiversiteit. Regelmatig voeren we vernieuwingen door in de uitvoering, die proberen we vaak eerst uit op een aantal proefstukken (Pilot’s).

  • Wadi’s inzaaien met bloemenmengsels
  • Bermen ecologisch beheren
  • Omvormingen van gazons naar Hooiland beheer
  • Toepassing van Bokashi voor bodemverbetering
  • Natuurvriendelijke omgeving gemeentehuis
  • Vlinderweide Langenberg Zelhem
  • Bijenlint in de bermen
  • Bijenhotels en bijenplanten op begraafplaatsen
  • Biologische bestrijding van eikenprocessierups, engerlingen, onkruid en invasieve planten zoals Reuzenberenklauw en Japanse Duizendknoop 

Dorp en Rand

U kunt in uw buurt, samen met buurtgenoten, de biodiversiteit versterken en bijdragen aan een aantrekkelijke buurt, en een aantrekkelijk landschap. U kunt bijvoorbeeld meedoen aan ‘Dorp en Rand’. Er zijn in verschillende kernen dorp-en-rand-werkgroepen actief waar u zich bij kunt aansluiten. Of begin zelf een groep, we kunnen u daarbij helpen. U leest alles over Dorp en Rand op de projectpagina.

Samen met Dorp-en-Rand-werkgroepen willen we de landschappelijke kwaliteit verbeteren door aan te sluiten bij de karakteristieken van het landschap. Daarmee willen we de belevingswaarden en de biodiversiteit verhogen, zodat we duurzame instandhouding van het landschap kunnen garanderen. Er zijn verschillende werkgroepen actief in onze gemeente met ieder hun eigen ‘gebiedsagenda’.

Door landschapselementen aan te planten, streekeigen erven te realiseren, bloemen en kruiden te zaaien, en door dit goed te beheren dragen de dorp-en-rand-groepen bij aan een rijk landschap voor mens en dier. De kosten worden gedragen door onder andere de Gemeente Bronckhorst, Provincie Gelderland en grondeigenaren. Kijk op Op Morgen voor actuele projecten en activiteiten bij u in de buurt.