Op dit moment zijn wij telefonisch niet bereikbaar door een storing. Excuses voor het ongemak.

Sluit venster

CO2-prestatieladder

Icon

De gemeente is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Daarmee geven we het duurzame voorbeeld. De certificering is een mooie stap om de ambitie ‘energieneutraal in 2030’ waar te maken.

De CO2-prestatieladder geeft inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeente. De ladder, ontwikkeld door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), brengt het energieverbruik, het brandstofverbruik en de zakelijke kilometers in kaart. De CO2-prestatieladder draagt zo bij aan meer bewustwording en helpt Bronckhorst bij het al op korte termijn verkleinen van de CO2-voetafdruk.

Duurzaamheidscoördinator Erik Mol: “Al veel slagen hebben we gemaakt. Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn duurzaam, we gebruiken nauwelijks gas en we wekken veel eigen energie op (onze daken liggen vol met zonnepanelen). Voor onze bedrijfswagens en materieel gebruiken we voornamelijk biodiesel als brandstof en we rijden meer en meer elektrisch. Maar de CO2-prestatieladder is een goede stimulans om nóg meer te doen.”

In het coalitieprogramma 2018-2022 is ‘duurzaamheid vanuit realisme’ één van de vier belangrijke opgaven. Wethouder Paul Hofman van duurzaamheid: “Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan we voor een duurzame en leefbare woon- en werkomgeving, waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen. We staan met elkaar voor een grote energie-opgave en het is belangrijk dat ieder zijn steentje bijdraagt. Dit geldt natuurlijk ook voor de gemeentelijke organisatie.”

De gemeente heeft haar gemeentelijke footprint uitgerekend, een doelstelling (met reductiemaatregelen) geformuleerd en de prestatieladder in haar organisatie geborgd door middel van een managementplan.