CO2-prestatieladder

Icon

Gemeente Bronckhorst geeft het duurzame voorbeeld door zelf stappen te zetten naar een energieneutraal Bronckhorst. De CO2-prestatieladder is een hulpmiddel dat de gemeente helpt bij het verkleinen van haar eigen CO2-voetafdruk. De gemeente gaat voor certificering op niveau 3.

De certificering is een mooie stap om de ambitie ‘energieneutraal in 2030’ waar te maken. De CO2-prestatieladder geeft inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeente. De ladder die ontwikkeld is door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), brengt het energieverbruik, het brandstofverbruik en de zakelijke kilometers in kaart. De CO2-prestatieladder draagt zo bij aan meer bewustwording en helpt Bronckhorst bij het al op korte termijn verkleinen van de CO2-voetafdruk. De gemeente kan met concrete maatregelen aan de slag en communiceert steeds transparant over de voortgang.

In het coalitieprogramma 2018-2022 is ‘duurzaamheid vanuit realisme’ één van de vier belangrijke opgaven. Wethouder Paul Hofman van duurzaamheid: “Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan we voor een duurzame en leefbare woon- en werkomgeving, waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen. We staan met elkaar voor een grote energie-opgave en het is belangrijk dat ieder zijn steentje bijdraagt. Dit geldt natuurlijk ook voor de gemeentelijke organisatie.”

Duurzaamheidscoördinator Erik Mol: “Al veel slagen hebben we gemaakt. Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn duurzaam, we gebruiken nauwelijks gas en we wekken veel eigen energie op (onze daken liggen vol met zonnepanelen). Maar de CO2-prestatieladder is een goede stimulans om nóg meer te doen.”

Bronckhorst wordt beoordeeld door een officiële auditor. Het doel is certificering op niveau 3 op de CO2-prestatieladder. Gemeente Bronckhorst heeft haar gemeentelijke footprint uitgerekend, een doelstelling (met reductiemaatregelen) geformuleerd en de prestatieladder in haar organisatie geborgd door middel van een managementplan.

Tot nu toe zijn er drie gemeenten in Gelderland die een certificaat hebben behaald (Barneveld, Harderwijk en Renkum), en de provincie Gelderland zelf.