CO2-prestatieladder

Icon

De gemeente is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Daarmee geven we het duurzame voorbeeld. De certificering is een mooie stap om de ambitie ‘energieneutraal in 2030’ waar te maken.

De CO2-prestatieladder geeft inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. De ladder, ontwikkeld door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), brengt het energieverbruik, het brandstofverbruik en de zakelijke kilometers in kaart. De CO2-prestatieladder draagt zo bij aan meer bewustwording en helpt Bronckhorst bij het al op korte termijn verkleinen van de CO2-voetafdruk.

Duurzaamheidscoördinator Erik Mol: “Al veel slagen hebben we gemaakt. Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn duurzaam. We verbruiken nauwelijks gas en we wekken op de daken eigen zonnestroom op. Voor onze voertuigen en materieel gebruiken we voornamelijk blauwe diesel als brandstof en we rijden meer en meer elektrisch. De CO2-prestatieladder is een goede stimulans om nóg meer te doen.”

Bekijk de CO2-footprint hieronder. U vindt er ook het CO2-beleid, de gestelde doelstelling en een aantal voorbeelden van maatregelen.