De rol van de Corona-coördinator staat duidelijk omschreven in het protocol, maar wie is dit dan?

Denk bij de invulling vooral vanuit die rol, het is een nieuwe tijdelijke rol die iedereen die u daartoe geschikt acht in kan vullen: een vrijwilliger van een club of juist vanuit het dorp/kern. Bekijk per locatie wie dit kan en wil doen. Benut het potentieel aan vrijwilligers die nu tijd hebben. Belangrijkste eigenschappen zijn dat iemand duidelijk is, maar geen boeman. U wilt de mensen niet tegen u in het harnas jagen, maar juist duidelijk en positief vertellen wat kan en niet kan.