Welke maatregelen gelden voor trainers, begeleiders en vrijwilligers?

Communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers en medewerkers via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of de regels zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie.