Welke maatregelen moeten wij uitvoeren?

 • Wilt u in de openbare ruimte een sportactiviteit organiseren (dus niet op een bestaande sportaccommodatie), stem dit eerst met de gemeente af of controleer of dit bij de gemeente is toegestaan. En/of welke faciliteiten en materialen u mag gebruiken..
 • Stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente.
 • Zorg dat ten allen tijde EHBO materialen en evt. een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot en grendel zitten.
 • Stel ook corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv. met hesje).
 • Neem de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht.
 • Instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren.
 • Communiceer de regels van de locatie met uw trainers, sporters en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie.
 • Instrueer trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag.
 • Zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw trainers/instructeurs.
 • Hang de hygiëneregels op bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden binnen de accommodatie.
 • Zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderling afstand in acht.
 • Zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden.
 • Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes).
 • Stem met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.