Coronavirus

Heel Nederland en dus ook Bronckhorst werkt samen aan het vertragen van de verspreiding van het coronavirus ('Flatten the curve'). Op deze pagina leest u wat de laatste status is, wat u kunt doen en moet laten en wat we hierover als gemeente Bronckhorst hebben gemeld en afgesproken.

Wij rekenen erop dat u allemaal de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) volgt. Hebt u vragen? De informatie van de rijksoverheid vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Er is ook een landelijk informatienummer: (0800) 13 51.

 • Informatie voor (sport)verenigingen - Update 1 april

  De regering heeft op 31 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus verlengd. Dit heeft ook consequenties voor (sport)verenigingen. Het verbod om sportaccommodaties en sportinrichtingen, waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden, open te stellen, geldt nog steeds en in ieder geval tot en met 28 april. Meer informatie over de maatregelen en steun voor (sport)verenigingen leest u hier.

 • Kabinet verlengt maatregelen tot en met 28 april - Update 31 maart

  Het kabinet heeft op 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

 • Coronacrisis, de maatregelen - Update 31 maart

  Voor alle vragen en actueel nieuws: kijk op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/coronavirus of de website van het RIVM www.rivm.nl. Nederland zet zich in om de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel vindt u de laatste informatie geldend tot en met 28 april.

 • Veiligheidsregio neemt aanvullende maatregelen voor recreatiesector tot en met 6 april

  Het is crisistijd. Iedereen in Nederland is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Het advies is blijf thuis. Op 26 maart stelde de Veiligheidsregio voor alle gemeenten in de Achterhoek en Veluwe een nieuwe noodverordening vast. Hierin staan maatregelen die grote gevolgen hebben voor de recreatiesector.

 • Informatie voor ondernemers over het coronavirus - Update 30 maart

  Voor ondernemers hebben de maatregelen flinke gevolgen. Bijvoorbeeld horeca en sportclubs moeten sluiten. Dit brengt grote onzekerheid met zich mee. Ondernemers -ook zelfstandigen zonder personeel- kunnen terecht bij verschillende instanties voor informatie, hulp en financiële steun.

 • Dienstverlening Bronckhorst - de acties t/m 28 april

  In Nederland zijn tot en met 28 april en 1 juni verschillende maatregelen afgekondigd vanwege het coronavirus. U vindt deze op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Wij volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid. U leest in dit artikel wat de acties zijn rondom de dienstverlening van de gemeente Bronckhorst tot en met 28 april. 

 • Wat betekent ‘afstand houden vanwege het coronavirus’? - Update 26 maart

  Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Maar wat betekent ‘afstand houden vanwege het coronavirus’? U kunt naar buiten, boodschappen doen of de hond uitlaten, maar houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar. Wat betekent dit in de praktijk?

 • Bericht van jeugdburgemeester Kjeld - 30 maart

  Ook de jeugdburgemeester van Bronckhorst moet thuis blijven. Dat is soms best saai. Daarom heeft hij wat tips voor jullie.

 • Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio - Update 26 maart

  Logo veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

  Per 26 maart 2020 19.00 uur geldt een nieuwe noodverordening voor gemeenten in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, waaronder ook Bronckhorst valt. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid, heeft het kabinet op 23 maart 2020 landelijke maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland deze maatregelen te kunnen handhaven, heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, deze nieuwe noodverordening vastgesteld.

 • Informatie voor ouderen, kinderen en kwetsbaren

  Er zijn veel mooie initiatieven die ouderen en kwetsbaren kunnen helpen: Meedoen in Bronckhorst, Steffie legt uit, Alzheimer Nederland en Kruiswerk Achterhoek en Liemers zijn daar goede voorbeelden van.  

 • Verlies elkaar niet uit het oog - onze sociale teams helpen graag

  Kijk om naar een ander! Juist in deze moeilijke coronatijd. Let bijvoorbeeld op uw buren als die alleen of al ouder zijn. Misschien kunt u ze ergens mee helpen. Heeft u zelf geen netwerk, bent u al op leeftijd en kunt u geen boodschappen doen of is dat moeilijk? Ontstaan in uw gezinssituatie knelpunten omdat de kinderen niet naar school gaan? Maakt u zich zorgen om een ander in uw buurt? Onze sociale teams staan graag voor u klaar. Door het coronavirus  zijn er geen spreekuren op de locaties van de sociale teams. Tijdens onze openingstijden zijn onze medewerkers telefonisch en digitaal bereikbaar via (0575) 75 20 50 of het contactformulier zorg, welzijn en werk.

 • Zwerfvuil opruimen? Neem deze regels in acht

  Veel Bronckhorsters ruimen zwerfvuil op dat ze tegenkomen als ze een wandeling maken. Dat is mooi. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn ook hiervoor echter nu belangrijke regels opgesteld door het RIVM.

 • Bericht van burgemeester Besselink

  Beste inwoners, Het coronavirus treft ons allemaal. De afgelopen tijd zijn veel maatregelen getroffen die invloed hebben op onze thuissituaties, op ons werk, op het verenigingsleven en vooral op onze sociale contacten. De maatregelen zijn niet gemakkelijk, maar belangrijk om de verspreiding van het virus te beperken. We moeten nu allemaal improviseren en bijvoorbeeld creatief omgaan met kinderen die niet naar school kunnen. 

 • Wanneer test de GGD op corona? - Update 17 maart

  GGD Noord- en Oost-Gelderland volgt voor het testbeleid de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat zij mensen testen uit kwetsbare groepen die meer risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte. Het betreft diegenen waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze COVID-19 hebben. Door te testen volgens de richtlijnen zorgt de GGD ervoor dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor de mensen die dit het meest nodig hebben.

 • Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie - Update 17 maart

  Het kabinet heeft op 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun.

 • Noodopvang voor kinderen tussen 0-12 jaar van ouders met cruciale beroepen

  In Bronckhorst hebben de scholen en kinderopvangorganisaties de kinderopvang goed geregeld. Wij hebben hierover als gemeente regelmatig contact met hen. De manier waarop zij dit opgezet hebben en hun werk doen, verdient een groot compliment. Als minimaal een van de ouders een vitaal beroep heeft, de kinderen geen symptomen hebben (verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) en informele opvang niet (meer) mogelijk is, kunnen deze ouders met hun kinderen bij de opvang terecht.

Archief