Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie - Update 17 maart

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun.

De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Eerdere informatie van het kabinet voor ondernemers kwam op 12 maart. Lees ons eerdere nieuwsbericht.