Dienstverlening Bronckhorst - de acties t/m 28 april

In Nederland zijn tot en met 28 april en 1 juni verschillende maatregelen afgekondigd vanwege het coronavirus. U vindt deze op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Wij volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid. U leest in dit artikel wat de acties zijn rondom de dienstverlening van de gemeente Bronckhorst tot en met 28 april. 


Onze dienstverlening

Wij willen u nog zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij hebben de volgende preventieve afspraken met elkaar gemaakt.

 • Publieksbalie
  De publieksbalie is open. Bent u (neus)verkouden, hoest u of hebt u koorts? Dan vragen wij u telefonisch of digitaal contact met ons op te nemen en niet naar het gemeentehuis te komen. Dat kan via (0575) 75 20 50 of het contactformulier. Verschillende producten en diensten kunt u ook digitaal aanvragen via onze website. Onze gemeente werkt op afspraak, maak dus altijd eerst een afspraak voor uw bezoek, via telefoon of digitaal op onze website
 • Sociale teams en gebiedsambtenaren
  De spreekuren op de locaties van de sociale teams en de spreekuren van gebiedsambtenaren op locatie vervallen. Zij zijn telefonisch en digitaal wel bereikbaar via (0575) 75 20 50 of het contactformulier.
 • Afspraak met de gemeente
  Afspraken met medewerkers van de gemeente gaan in principe telefonisch. Heeft u een afspraak bijvoorbeeld over een bouwvergunning of bestemmingsplanwijziging, dan bellen wij u. Lukt ons dit niet, dan zoeken we op een andere manier contact met u.   
 • Afval 
  De afvalinzameling is uitbesteed aan Circulus Berkel. Op dit moment zijn er geen grote problemen voor de inzameling. Wel is kringloopbedrijf Aktief in Doetinchem door de coronasituatie tijdelijk gesloten. Dit betekent dat er geen herbruikbare/verkoopbare goederen en elektrische apparaten worden aangenomen of opgehaald. Het afvalbrengpunt in Doetinchem neem vanwege de beperkte opslagmogelijkheden ook geen kringloopgoederen en elektrische apparaten aan. We verzoeken u de kringloopgoederen en elektrische apparaten te bewaren tot de situatie weer normaal is. Indien u de spullen niet kunt bewaren, kunt u ze in uiterste nood betaald wegbrengen als grof afval naar het Recycleplein in Zutphen. Voor de afvalbrengpunten in Doetinchem en Zutphen geldt verder dat max. 5 auto’s tegelijk op het terrein toegestaan kunnen worden. Anderen moeten buiten de poort wachten. Overweeg of het noodzakelijk is uw afval nu naar het afvalbrengpunt te brengen of dat dit op een later moment kan. U leest alles over de maatregelen die Circulus Berkel neemt op www.circulus-berkel.nl. Als wijzigingen optreden in de inzameling vindt u dit direct op deze site! Voor milieuparkjes geldt dat bijplaatsen verboden is. Houd hier nu extra rekening mee om verspreiding van het virus te voorkomen.
 • Zwerfvuil papieren zakdoekjes
  In onze gemeente is een groot aantal vrijwilligers actief dat zwerfvuil opruimt. De vrijwilligers vinden op dit moment veel papieren zakdoekjes. Gooi deze na gebruik in een prullenbak of neem het mee naar huis en gooi het daar weg. #Bronckhorstschoon

Meer info

Kijk om naar een ander

Let bijvoorbeeld op uw buren als die alleen of al ouder zijn. Misschien kunt u ze ergens mee helpen. Heeft u zelf geen netwerk, bent u al op leeftijd en kunt u geen boodschappen doen of is dat moeilijk? Ontstaan in uw gezinssituatie knelpunten omdat de kinderen niet naar school gaan? U kunt dan contact opnemen met onze sociale teams tijdens onze openingstijden om te kijken wat de mogelijkheden zijn, telefoon (0575) 75 02 50.

Nog vragen?

Het kan zijn dat de afgekondigde maatregelen u voor vragen stelt waar u zelf of uw vertegenwoordigende instantie de oplossing niet direct voor weet. Bijvoorbeeld als schoolbestuurder met vestigingen in Bronckhorst, zorg- of religieuze organisatie of ondernemer in onze gemeente, neemt u dan contact met ons op. Via tel. (0575) 75 02 50 of info@bronckhorst.nl. Samen staan we sterk.