Informatie voor ondernemers over het coronavirus - Update 30 maart

Voor ondernemers hebben de maatregelen flinke gevolgen. Bijvoorbeeld horeca en sportclubs moeten sluiten. Dit brengt grote onzekerheid met zich mee. Ondernemers -ook zelfstandigen zonder personeel- kunnen terecht bij verschillende instanties voor informatie, hulp en financiële steun.Actuele informatie

Voor de meest actuele landelijke informatie over het coronavirus en ondernemerschap, kunt u terecht op de volgende drie websites:

De KvK heeft een coronaloket dat op werkdagen te bereiken is op (0800) 21 17 van 08.30 tot 17.00 uur.


Het meest actuele nieuws binnen onze gemeente of regio kunt u op de coronavirus-pagina vinden op deze website. Daarnaast geven de websites van VNO-NCW en MKB Nederland goede informatie voor werkgevers. Ook de koepels van het bedrijfsleven verstrekken goede branche specifieke informatie. Denk hierbij onder andere aan:

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend en leest u op de website van de Rijksoverheid.

Aanvullende financiering

Het kan zijn dat er liquiditeitsproblemen bij uw bedrijf ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Noodloket ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruik maken van de regeling. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona tot en met vrijdag 26 juni 2020. Lees meer in het nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid. De Q&A's over het noodloket zijn terug te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus.

Ook sportverenigingen en -stichtingen kunnen via het Noodloket een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro ontvangen.

Financiële ondersteuning

Als het inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, kunt u als ondernemer wellicht in aanmerking komen tijdelijke financiële inkomensondersteuning en/of bedrijfskapitaal via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Deze regeling is er onder andere voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen. Bijvoorbeeld als gevolg van de huidige corona-maatregelen. Voor ZZP-ers is het van belang om te weten dat zij voor de duur van 3 maanden inkomensondersteuning kunnen krijgen. Er vindt geen levensvatbaarheids-, vermogens- of partnertoets plaats. Tegen een laag rentepercentage is verstrekking van bedrijfskapitaal (krediet) mogelijk. De ROZGroep voert deze regeling voor onze gemeente uit. Ondernemers kunnen zich melden via het online aanvraagformulier op de website van ROZ.Voor de criteria om voor de regeling in aanmerking te komen kunt u de volgende website raadplegen:  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo.

(Uitstel) betaling van belastingen

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Dat liet het kabinet 12 maart weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Via www.gbtwente.nl/maatregelen-corona-voor-ondernemers kunnen ondernemers uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen, als hun inkomsten wegvallen door de coronamaatregelen. Zo hoeven ondernemers tot 1 oktober 2020 geen belasting te betalen voor bijvoorbeeld onroerende zaakbelasting (OZB), reclamebelasting, toeristenbelasting en rioolheffing. Bronckhorst volgt hiermee het rijksbeleid. Uitstel van betaling wordt voor alle gemeentelijke belastingen verleend die nog niet zijn betaald. Dit geldt voor alle bedrijven die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast verstuurt GBTwente tot 15 april 2020 geen nieuwe aanslagen, aanmaningen en dwangbevelen. Ook worden invorderingstrajecten tot die datum opgeschort.

Betalingen door gemeente

Ter tegemoetkoming gaat de gemeente zelf per direct over op versneld betalen van binnenkomende facturen van haar leveranciers.

Waterschappen

Met een uitgebreid pakket aan maatregelen leveren ook de waterschappen een bijdrage om ondernemers door de coronacrisis te loodsen. Als ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de crisis, krijgen ze uitstel. Dat maakten de Unie van Waterschappen, MKB-Nederland en VNO-NCW op 22 maart bekend. Lees hoe u uitstel van betaling aan kunt vragen, op de website van Waterschap Rijn en IJssel. 

Meer info

Contact met gemeente Bronckhorst

Beste ondernemers,

De coronacrisis heeft flinke gevolgen voor ondernemend Nederland en geeft veel onzekerheid voor de banen en inkomens van uw personeel, uzelf en voor uw onderneming. Het kabinet heeft een fors pakket maatregelen beschikbaar gesteld voor ZZP’ers, MKB-ondernemers en grootbedrijf dat hopelijk voor de eerste tijd belangrijke handvatten voor u biedt.

Als gemeente Bronckhorst staan we u binnen onze mogelijkheden graag bij. Niet alles is vandaag geregeld. Ik wens u veel wijsheid en improvisatievermogen toe in deze lastige tijd. En zorg goed voor elkaar!

Heeft u vragen waar u zelf of uw vertegenwoordigende instantie de oplossing niet direct voor weet. Dan kunt u contact met ons opnemen via tel. (0575) 75 02 50 of met een van onze accountmanagers

Samen staan we sterk.

Met vriendelijke groet,

Willem Buunk - wethouder economie