Noodopvang voor kinderen tussen 0-12 jaar van ouders met cruciale beroepen

In Bronckhorst hebben de scholen en kinderopvangorganisaties de kinderopvang goed geregeld. Wij hebben hierover als gemeente regelmatig contact met hen. De manier waarop zij dit opgezet hebben en hun werk doen, verdient een groot compliment. Als minimaal een van de ouders een vitaal beroep heeft, de kinderen geen symptomen hebben (verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) en informele opvang niet (meer) mogelijk is, kunnen deze ouders met hun kinderen bij de opvang terecht.

De lijst met cruciale beroepen staat op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen.

In Bronckhorst is op basis van de expertise van de scholen en de kinderdagverblijven niet gekozen voor een centrale opvanglocatie. Voor kinderen is een vertrouwde omgeving met vertrouwde gezichten belangrijk. Het kan wel zijn dat uw kinderopvangorganisatie locaties clustert. Zij informeren ouders hierover. Als gemeente staan we in nauw contact met scholen en kinderopvang om de situatie te volgen.

Voor meer informatie zie: https://www.veranderingenkinderopvang.nl. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact op met de school of kinderopvangorganisatie. U kunt ook contact opnemen met de gemeente, via tel (0575) 75 02 50 of info@bronckhorst.nl.