Cursussen mantelzorgers - zomer 2019

19 augustus - Partnercursus 'Omgaan met autisme' (bij GGNet in Doetinchem)

De cursus is gratis voor mantelzorgers uit Bronckhorst en start op maandagmiddag 19 augustus van 15.00-17.00 uur. De overige cursusdata zijn: 26 augustus, 2, 16, 23 en 30 september + een terugkombijeenkomst.

Partner zijn van iemand met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is vaak niet gemakkelijk en kan voor stress en frustraties zorgen. Partners vinden het soms lastig om te bepalen wat ze wel en niet voor hun partner met ASS willen of kunnen betekenen. Bij veel partners is er daarom de behoefte aan ondersteuning en het uitwisselen van ervaringen. Dit terwijl veel mensen met een partner met een autisme spectrum stoornis niet of nauwelijks kunnen of willen praten met mensen in hun omgeving.

GGNet Preventie geeft de partnercursus ‘Omgaan met Autisme’ om te voorkomen dat partners van mensen met ASS, die de omgang met hun partner vaak als moeilijk ervaren, zelf klachten of problemen gaan ontwikkelen.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie vindt u op de website van GGNet. U kunt zich hier ook aanmelden. 

24 september - Oudercursus 'Omgaan met autisme' (bij GGNet in Doetinchem)

De cursus is gratis voor mantelzorgers uit Bronckhorst en start op maandagavond 24 september van 19.00-21.00 uur. De overige cursusdata zijn: 1, 8, 15, 22, 29 oktober + een terugkombijeenkomst.

Ouder zijn van een kind met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), is niet altijd even gemakkelijk. Bij kinderen met ASS kan de ontwikkeling soms anders verlopen dan de ontwikkeling van leeftijdsgenoten. De opvoeding en dagelijkse omgang vragen om een specifieke aanpak en een duidelijke structuur. Voor ouders kan het soms lastig zijn om deze aanpak op te pakken binnen de structuur van het gezin. Het vasthouden van deze aanpak naast het gezinsleven en werk kan een belasting vormen voor ouders. Dit kan veel van je als ouder vragen en kan voor stress en frustratie zorgen. Deze cursus richt zich op ouders van een kind onder 18 jaar en is bedoeld om ouders hierin te ondersteunen en om handvatten te bieden hoe hier mee om te gaan, zodat overbelasting wordt voorkomen.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie vindt u op de website van GGNet. U kunt zich hier ook aanmelden. 

15 oktober - cursus 'Omgaan met dementie'

Dementie is een ziekte met grote gevolgen. Niet alleen voor de mensen die de ziekte treft, maar ook voor mensen in de directe omgeving. U ziet iemand geleidelijk veranderen en steeds afhankelijker worden. Emotioneel kan het soms moeilijk zijn, zowel voor degene met dementie, maar ook voor u.

Deze training voor mantelzorgers in Bronckhorst biedt u veel informatie over de ziekte en het verloop daarvan, gelegenheid tot het delen van  ervaringen en praktische tips om met de situatie om te gaan.  De docent is een ervaren trajectbegeleider dementie, werkzaam in de gemeente Bronckhorst.

Waar en wanneer

Data    :      15 oktober, 29 oktober, 12 november en 26 november
Tijd      :      13.30 - 15.30 uur
Locatie:      Ons Huis, Beukenlaan 30 Hengelo Gld

Meer informatie

Deze training wordt georganiseerd door de gemeente Bronckhorst, in samenwerking met het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek. Neemt u voor meer informatie over de training contact op met de sociale teams in de gemeente Bronckhorst, telefonisch via (0575) 75 02 50, of via ons contactformulier

Aanmelden

Aanmelding voor de training kan tot 1 oktober via het online aanmeldformulier. Bellen mag ook (0575) 75 02 50. Na aanmelding neemt de sociaal consulent contact met u op om te bespreken of de training geschikt voor u is.