Afspraak met de gemeente

Afspraken met medewerkers van de gemeente over bijvoorbeeld een bouwvergunning, bestemmingsplanwijziging of het organiseren van een evenement verlopen nog veelal telefonisch of online. Lukt dit niet, dan zoeken we op een andere manier contact met u. Onze sociale teams op locatie zijn wel open, de sociaal consulenten gaan indien mogelijk en gewenst op huisbezoek en onze gebiedsambtenaren en accountmanagers zijn ook live op pad in de gemeente (allemaal coronaproof).