Onderzoek agrarische sector

  • Onderzoek agrarische sector

    De landbouw is onlosmakelijk verbonden met onze economie en ons landschap. Om in te spelen op de ontwikkeling van de landbouw of het gesprek over de toekomst van het landelijk gebied goed te kunnen voeren, is kennis en overzicht van deze belangrijke sector nodig. Daarom is de agrarische sector in Bronckhorst geanalyseerd. Deze data (plus uitleg) gebruiken we o.a. ook als basis en achtergrond voor het vormen van omgevingsvisie. Het rapport vindt u hier.

    Bijlage(n)