Duurzame gemeente

Icon

CO2-prestatieladder

Icon

De gemeente is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Daarmee geven we het duurzame voorbeeld. De certificering is een mooie stap om de ambitie ‘energieneutraal in 2030’ waar te maken.

Lees meer over de CO2-prestatieladder 

Duurzaam gemeentehuis

Icon

Het gemeentehuis van de gemeente Bronckhorst in Hengelo Gld. behoort tot de meest duurzame gemeentehuizen van Nederland. De gemeentewerf is in 2017 in gebruik genomen en is een energieneutraal gebouw.

Lees alles over het duurzame gemeentehuis en gemeentewerf

Routekaart

Icon

In 2030 wil gemeente Bronckhorst energieneutraal zijn. Het is tijd om plannen om te zetten in concrete acties.

Ga naar: Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030

Warmte transitie visie

Icon

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland ‘van het aardgas af’ zijn. Bronckhorst bereidt zich voor op deze omslag. De gemeente komt met een ‘warmtevisie’, een plan om samen met inwoners en organisaties concrete stappen te zetten: Bronckhorst op weg naar aardgasvrij.