Energie

Icon

Energietuin de Langenberg

Icon

De gemeente Bronckhorst wil samen met diverse partijen een Energietuin aanleggen op de voormalige stortplaats De Langenberg in Zelhem. Een Energietuin is een multifunctionele plek waar meer gebeurt dan alleen duurzame energie op te wekken. Het is ook een plek waar de natuur tot bloei komt.

Ga naar de pagina 'Energietuin de Langenberg'

Lokale energie initiatieven

Icon

Bekijk hier de lokale energie initiatieven, opgezet door onze inwoners. 

Ga naar: Lokale energie initiatieven

Bio-energie

Icon

De gemeente Bronckhorst heeft een verkenning gedaan naar de mogelijkheden en haalbaarheid van het gebruik van biogas als vervanging van aardgas.

Ga naar de pagina 'Biogas'

Wind bij buurgemeenten

Icon

Wind houdt niet op bij de gemeentegrenzen van Bronckhorst. We hebben ook te maken met wind-initiatieven van omliggende gemeenten.

Ga naar de pagina 'Wind bij buurgemeenten'

Solarpark De Kwekerij (Hengelo Gld.)

ICON

Solarpark de Kwekerij in Hengelo is zowel een zonnepark als een natuurpark. Opwekking van lokale groene stroom en natuurbeleving op één plek. 

Naar de pagina over Solarpark de Kwekerij

Elektrisch rijden

Routekaart

Icon

In 2030 wil gemeente Bronckhorst energieneutraal zijn. Het is tijd om plannen om te zetten in concrete acties.

Ga naar: Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030

Duurzaam gemeentehuis

Icon

Het gemeentehuis van de gemeente Bronckhorst in Hengelo Gld. behoort tot de meest duurzame gemeentehuizen van Nederland. De gemeentewerf is in 2017 in gebruik genomen en is een energieneutraal gebouw.

Lees alles over het duurzame gemeentehuis en gemeentewerf

Regionale Energiestrategie (RES)

ICON

Vanuit het Nederlandse Klimaatakkoord is het doel 35 terawattuur (TWh) aan hernieuwbare stroom op te wekken in 2030. Ook de regio Achterhoek is verplicht haar eigen keuzes in een Regionale Energiestrategie te beschrijven. Hier leest u meer over de aanpak. 

Ga naar de pagina Regionale Energiestrategie (RES)

Agem

Icon

Agem levert en ontwikkelt duurzame energie in de Achterhoek.

Ga naar AGEM

Windenergie

Icon

Bronckhorst heeft een beleidskader met lokale voorwaarden voor windenergie.

Ga naar de pagina 'Windenergie'

Zonnepanelen - zonatlas

Icon

In de zonatlas kunt u zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie.

Ga naar: de zonatlas

Subsidie onderhoud en isolatie monumenten

Icon

Subsidie voor instandhouding en isolatie van gemeentelijke monumenten.

Ga naar pagina Subsidie monumenten

CO2-prestatieladder

Icon

De gemeente is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Daarmee geven we het duurzame voorbeeld. De certificering is een mooie stap om de ambitie ‘energieneutraal in 2030’ waar te maken.

Lees meer over de CO2-prestatieladder 

Veelgestelde vragen energie

Icon

Wat betekent energieneutraliteit nou? Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van energie? Hoe kunt u zelf aan de slag? U vindt hier de antwoorden op deze en andere vragen.

Ga naar de veelgestelde vragen over energie