Evenementenbeveiliging

ICON

Bij kleinschalige evenementen is er geen beveiliging nodig voor het evenement. Als richtlijn kan worden gehanteerd dat vanaf 250 personen nodig kan zijn om beveiliging in te zetten.

De gemeente schat samen met de politie de mogelijke risico’s van het evenement in. Bij de beoordeling of beveiliging nodig is speelt het soort evenement en het evenementenprofiel mee (publiek, activiteit, locatie, dreiging en de organisatie van het evenement). Als er beveiliging moet worden ingezet is een richtlijn: 1 beveiliger per 250 bezoekers, waarbij een minimum geldt van 2 beveiligers.

TIP: vraag een beveiligingsorganisatie mee te denken in het benodigde aantal evenementenbeveiligers en hun taken.

Beveiligingsorganisatie en beveiligers

Voor beveiligingswerk moet gebruik worden gemaakt van een door het ministerie van Veiligheid en Justitie erkende beveiligingsorganisatie. De beveiligingsorganisatie mag alleen mensen te werk stellen die toestemming hebben van de korpschef van de Nationale Politie. De beveiligers werkzaam voor deze organisatie dienen gecertificeerd te zijn en te voldoen aan de eisen gesteld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Beveiligers mogen niet optreden in de openbare ruimte. Beveiliging is alleen bevoegd om op te treden op evenemententerreinen. Op basis van de door de organisator opgestelde huisregels (bijvoorbeeld fouillering) mogen beveiligers handhaven. Leg vooraf met de beveiligingsorganisatie vast welke taken de beveiliging uitvoert.

De evenementenbeveiliger moet in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. Een beveiliger moet naast een geldig identiteitsbewijs altijd een legitimatiebewijs particuliere beveiliging kunnen overleggen. Het bevoegd gezag kan hier op controleren.

Een evenementenbeveiliger moet werken in een uniform dat is goedgekeurd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op het beveiligingsuniform moet een V-teken van beveiliging zijn aangebracht en er moet een duidelijk bedrijfslogo zichtbaar zijn van de beveiligingsorganisatie waarvoor de evenementenbeveiliger werkzaam is. Evenementenbeveiligers mogen geen wapens hebben of vervoeren tijdens de uitvoering van hun beveiligingswerkzaamheden. Tevens mogen zij geen handboeien dragen of gebruiken.