Flora en fauna

Icon

Hoe meer wilde bloemen, hoe meer insecten en vogels. We doen er dus veel aan om Bronckhorst in bloei te zetten!

Wadi’s inzaaien met bloemenmengsel

In het voorjaar zaaien we een aantal wadi’s in met een bloemenmengsel. Wadi’s zijn bedoeld voor de tijdelijke berging van regenwater en zijn op verschillende plekken in Bronckhorst aangelegd. Door het inzaaien met een bloemenmengsel worden de wadi’s aantrekkelijker voor vlinders en insecten, zoals wilde bijen. En ze zien er mooier uit. De bloemenmengsels zijn zo gekozen dat er meerjarige planten gaan groeien. De planten kunnen tegen droogte, maar kunnen ook gedijen in nattere periodes. Het onderhoud van de wadi’s bestaat uit het eenmaal per jaar maaien van de bloemen en het afvoeren van het maaisel.

Bermen verschralen

In een deel van de gemeente worden sinds een aantal jaren de bermen niet meer geklepeld. We maaien het gras en laten het maaisel een paar dagen liggen. Daarna ruimen we het maaisel op. Daardoor worden de bermen schraler, wat leidt tot meer bloemen in de bermen. En dat is weer beter voor de insecten, vlinders en fauna in de berm

Natuurvriendelijke omgeving gemeentehuis

Witte bloemetjes in het gras rondom het gemeentehuisRond het gemeentehuis in Hengelo is het groen al heel natuurvriendelijk aangelegd. Aan de achterkant van het gebouw staat een boomgaard met fruitbomen en prachtige walnotenbomen. Twee grote wadi’s vangen regenwater op. In het voorjaar bloeien narcissen in het gazon. In mei/juni staan aan de rechterkant bij de ingang van het gebouw bijzondere blauwe bloemen: de Camassia, een hommelplant. Het gazon aan de voorkant maaien we niet meer, zodat er meer bloeiende bloemen ontstaan. Aan de achterkant van het gemeentehuis staat sinds 7 juni een bijenhotel voor wilde bijen.

Bloemenmengsels Dorp en Rand

Inwoners die deelnemen aan het project Dorp- en Rand en daardoor een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van het landschap in hun omgeving, ontvangen van ons een bloemenmengsel voor het inzaaien van bermen of overhoekjes op hun eigen terrein.

Vlinderweide Langenberg Zelhem

Bij de Langenberg in Zelhem hebben we een hoek ingezaaid met bloemenmengsel, en een speciaal kruidenmengsel voor de dieren.

Bijenlint in bermen

In Halle, Hengelo en Zelhem zaaiden we bloemenmengsels in in de bermen. Zo ontstaat er een bijenlint, een kruidenroute met nectar en waardplanten voor vlinders, bijen en andere insecten. De veldbloemen bieden een aantrekkelijke leefomgeving en schuilplaats voor bijen, bijen, kikkers, weidevogels en klein wild, maar ook voor natuurlijke vijanden van plaaginsecten als luizen en rupsen (zoals de eikenprocessierups).

Bijvriendelijk Bloemzadenmengsel voor nieuwe inwoners

Nieuwe inwoners krijgen bij inschrijving in de gemeente Bronckhorst een zakje bloemzaadjes. Het zakje bevat een zadenmengsel voor planten die goed zijn voor bijen en dus voor de biodiversiteit. Wanneer het mengsel tussen eind maart en eind augustus wordt gezaaid, staat er binnen en paar weken een prachtig welkomstboeket!

Bijenhotels op begraafplaatsen

Op de vijf algemene begraafplaatsen in BronBijenhotel op de begraafplaats in Hengelo (Gld)ckhorst staan bijenhotels. Een bijenhotel biedt extra woon- en nestgelegenheid voor wilde bijen. Zo helpen we de wilde bijen bij hun positieve invloed op de flora en fauna. Dat draagt bij aan het verbeteren van de biodiversiteit.

Bijenplanten

Op de begraafplaatsen staan vaak al planten die door bijen worden bestoven. Daarom zijn de begraafplaatsen een hele geschikte plaats voor wilde bijen. Waar nodig plaatsen of zaaien we nog extra bij- en vlindervriendelijke planten in de buurt van de bijenhotels.

Wist u trouwens dat wilde bijen niet zwermen? U hoeft dus geen rekening te houden met de bijen in de buurt van de bijenhotels!

U kunt wél iets extra’s doen voor de bijen op de begraafplaats. Als u dat leuk vindt kunt u bijenplanten planten op een eigen graf. Vaste planten zoals kattekruid, lavendel, salie, tijm, sedum en lage asters zijn erg geschikt. Ook bloembollen zoals krokus en sneeuwklokjes zijn al vroeg in het voorjaar aantrekkelijk voor bijen. De bloembollen kunt u in september al planten. Bloeiende planten en bollen staan mooi op de begraafplaats en zo draagt u ook bij aan de biodiversiteit.