Flora en fauna

Icon

Soortenatlas en biodiversiteitsplan

In de soortenatlas brengen we de leefomgeving en de soorten dieren en planten in Bronckhorst in beeld. Ook benoemen we kansen en bedreigingen voor het behouden en ontwikkelen van de biodiversiteit in de gemeente.

In het biodiversiteitsplan staan acties om de natuurlijke kwaliteit van de leefomgeving te behouden en te verbeteren. Ook beschrijven we hoe we dit kunnen monitoren en wat dat voor de komende jaren betekent. Het biodiversiteitsplan is onderdeel van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en vormt de basis voor het Bermbeheerplan en Groenstructuurplan.

Bronckhorst in bloei

Hoe meer wilde bloemen, hoe meer insecten en vogels. We doen er dus veel aan om Bronckhorst in bloei te zetten!

Wadi’s inzaaien met bloemenmengsel

In het voorjaar zaaien we een aantal wadi’s in met een bloemenmengsel. Wadi’s zijn bedoeld voor de tijdelijke berging van regenwater en zijn op verschillende plekken in Bronckhorst  aangelegd. Door het inzaaien met een bloemenmengsel worden de wadi’s aantrekkelijker voor vlinders en insecten, zoals wilde bijen. En ze zien er mooier uit. De bloemenmengsels zijn zo gekozen dat er meerjarige planten gaan groeien. De planten kunnen tegen droogte, maar kunnen ook gedijen in nattere periodes. Het onderhoud van de wadi’s bestaat uit het eenmaal per jaar maaien van de bloemen en het afvoeren van het maaisel.

Bermen verschralen

In een deel van de gemeente worden sinds een aantal jaren de bermen niet meer geklepeld. We maaien het gras en laten het maaisel een paar dagen liggen. Daarna ruimen we het maaisel op. Daardoor worden de bermen schraler, wat leidt tot meer bloemen in de bermen. En dat is weer beter voor de insecten, vlinders en fauna in de berm

Natuurvriendelijke omgeving gemeentehuis

Rond het gemeentehuis in Hengelo is het groen al heel natuurvriendelijk aangelegd. Aan de achterkant van het gebouw staat een boomgaard met fruitbomen en prachtige walnotenbomen. Twee grote wadi’s vangen regenwater op. In het voorjaar bloeien narcissen in het gazon. In mei/juni staan aan de rechterkant bij de ingang van het gebouw bijzondere blauwe bloemen: de Camassia, een hommelplant. Het gazon aan de voorkant maaien we niet meer, zodat er meer bloeiende bloemen ontstaan. Aan de achterkant van het gemeentehuis staat sinds 7 juni een bijenhotel voor wilde bijen.

Bloemenmengsels Dorp en Rand

Inwoners die deelnemen aan het project Dorp- en Rand en daardoor een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van het landschap in hun omgeving, ontvangen van ons een bloemenmengsel voor het inzaaien van bermen of overhoekjes op hun eigen terrein.

Vlinderweide Langenberg Zelhem

Bij de Langenberg in Zelhem hebben we een hoek ingezaaid met bloemenmengsel, en een speciaal kruidenmengsel voor de dieren.

Bijenlint in bermen

In Halle, Hengelo en Zelhem zaaiden we bloemenmengsels in in de bermen. Zo ontstaat er een bijenlint, een kruidenroute met nectar en waardplanten voor vlinders, bijen en andere insecten. De veldbloemen bieden een aantrekkelijke leefomgeving en schuilplaats voor bijen, bijen, kikkers, weidevogels en klein wild, maar ook voor natuurlijke vijanden van plaaginsecten als luizen en rupsen (zoals de eikenprocessierups).