Algemene begraafplaats Vorden

toegangspoort begraafplaats Vorden

Icon

De algemene begraafplaats in Vorden heeft een rijke historie die, samen met het bosachtige karakter, zeer bepalend is voor de sfeer. De begraafplaats, aangelegd in 1828, heeft een grote monumentale en cultuurhistorische waarde. Het oudst terug te vinden grafmonument dateert uit 1838.

Mogelijkheden na crematie

Het is mogelijk de as te verstrooien op een strooiveld of bij te zetten in een urnengraf, urnenmuur, urnenzuil of particulier graf.

Adres:

Kerkhoflaan 4 
7251 JW Vorden