Beachvlag (sport)

  • maximaal 2 beachvlaggen per sportvereniging met maximale hoogte van 3 meter en een maximale breedte van 1 meter
  • alleen buiten plaatsen tijdens de openingstijden van de betreffende sportvereniging
  • de openbare orde en -veiligheid niet in gevaar brengen
  • geen verankering in de weg of bevestiging aan openbare voorzieningen en openbaar groen
  • niet hinderlijk plaatsen voor het gebruik van brandkranen, fietsenrekken, parkeerplaatsen en ander straatmeubilair
  • geen belemmering voor aanwezige in- en (nood)uitgangen
  • het trottoir behoudt een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 1,20 meter
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen