Beachvlag (verkeer)

plaatsing indien er geen ruimte is op het eigen erf

direct voor de gevel met een maximale afstand van 5 meter

maximaal 2 beachvlaggen met maximale hoogte van 3 meter en een maximale breedte van 1 meter

alleen buiten plaatsen tijdens de (winkel)openingstijden

de openbare orde en -veiligheid niet in gevaar brengen

  • geen verankering in de weg of bevestiging aan openbare voorzieningen en openbaar groen
  • niet hinderlijk plaatsen voor het gebruik van brandkranen, fietsenrekken, parkeerplaatsen en ander straatmeubilair
  • geen belemmering voor aanwezige in- en (nood)uitgangen
  • het trottoir behoudt een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 1,20 meter
  • uiting houdt direct verband met de bedrijfsactiviteiten in het pand of op het perceel
  • geen gevaar voor de openbare orde en -veiligheid
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

Let op: het is niet toegestaan een beachvlag te plaatsen op een provinciale openbare weg.