Reclame bij evenementen

Bij evenementen is vergunning vrij:

 • plaatsing reclame-uiting maximaal vier weken voordat het evenement plaats vindt en binnen één week na het evenement verwijderen: maximaal twee reclameobjecten op het terrein waar het evenement plaats vindt. Voorbeelden zijn: een spandoek of reclamebord (niet zijnde een driehoek- of sandwichbord)
 • maximale oppervlakte 6 m2 waarbij:
  • de naam en datum van het evenement wordt vermeld
  • maximaal de helft is voorzien van reclame van sponsoren
  • het reclameobject mag niet worden verlicht of aangelicht
  • het reclameobject mag de openbare orde en -veiligheid niet in gevaar brengen
 • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

Tijdens het evenement zijn reclame-uitingen ook vergunning vrij als ze voldoen aan:

 • de reclameobjecten worden geplaatst op de dag waarop het evenement wordt opgebouwd en worden verwijderd op het moment dat het evenement wordt afgebouwd. Indien het evenement plaatst vindt op meerdere niet aaneengesloten dagen moeten de reclameobjecten zijn verwijderd gedurende dag of dagen dat het evenement niet plaats vindt
 • het reclameobject mag niet worden verlicht of aangelicht
 • het reclameobject mag de openbare orde en- veiligheid niet in gevaar brengen
 • reclame-uitingen mogen geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende teksten en/of afbeeldingen bevatten.