Reclamebord aan de gevel (sport)

  • op één erf maximaal twee reclameborden
  • de zijde van het gebouw waarop reclame wordt gemaakt moet op minimaal 1 meter van de erfafscheiding staan
  • in de strook boven het raam op de benedenverdieping en onder het raam van de verdieping
  • het bord mag de openbare orde en -veiligheid niet in gevaar brengen
  • maximale oppervlakte is 10% van de oppervlakte van de gevel
  • reclame mag niet worden verlicht of aangelicht
  • geen aanstootgevende, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitingen

Let op: mogelijk vergunningplicht op basis van

  1. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd stadsgezicht
  2. de dubbelbestemming: Waarde - Beschermd dorpsgezicht
  3. de gebiedsaanduiding: overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen